Predsedníčka súdnej rady podala ďalší disciplinárny návrh

30.01.2020

Porušenie povinností, strata predpokladov sudcovskej spôsobilosti, osobná integrita či narúšanie dôveryhodnosti justície. Tieto a iné dôvody podnietili predsedníčku súdnej rady, Lenku Praženkovú, konať voči sudcom, u ktorých boli ešte v auguste minulého roka vykonané zaisťovacie úkony v súvislosti s komunikáciou s Mariánom Kočnerom. Do dnešných dní preto podala návrhy na začatie disciplinárneho konania voči štyrom sudcom. Ten posledný podala začiatkom tohto týždňa (konkrétne 27.01.2020) a týka sa sudkyne Krajského súdu v Bratislave, Andrey Haitovej.

Predsedníčka súdnej rady tak spravila, rovnako ako v ostatných prípadoch, po dôkladnom zvážení ako aj vlastnej analýze. Zároveň jej tento konkrétny krok odporučila vykonať aj Súdna rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí.

Návrh podala z dôvodu, že daná sudkyňa porušila povinnosti, ako to bolo uvedené v správe o činnosti komisie, prednesenej na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 16. 12. 2019. Zároveň do dnešného dňa uvedená sudkyňa neposkytla záruky, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Návrh predsedníčky súdnej rady teda vychádza zo skutočnosti, že sudkyňa stratila predpoklady sudcovskej spôsobilosti, čo má za následok návrh na uloženie trestu zbavenia funkcie sudcu, vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Trojčlenný disciplinárny senát tak o ďalšom osude Andrey Haitovej rozhodne najneskôr do desiatich dní od podania samotného návrhu.

Na januárovom zasadnutí zároveň súdna rada rozhodovala aj o dvoch návrhoch na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu voči sudkyniam Denise Cvikovej a Zuzane Maruniakovej. V prvom prípade prišla sudkyňa s okamžitou platnosťou na dobu 6 mesiacov o možnosť vykonávať svoju funkciu. Súdna rada Slovenskej republiky zároveň odporučila predsedníčke Súdnej rady Slovenskej republiky podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči Zuzane Maruniakovej, sudkyni Okresného súdu Bratislava V, aj spolu s návrhom na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. „Budem postupovať tak, ako som postupovala aj doteraz. Vážim si závery súdnej rady ako aj členov komisie, z tohto dôvodu budem konať v zmysle ich odporúčaní. Výsledkom bude podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči Zuzane Maruniakovej i Denise Cvikovej“,  zdôraznila predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková.

Zákon presne vymedzuje, kto môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Okrem predsedníčky súdnej rady patrí medzi oprávnené subjekty napríklad aj minister spravodlivosti, ombudsmanka či predsedovia jednotlivých súdov. Lenka Praženková využila svoju zákonnú kompetenciu doteraz najčastejšie zo všetkých možných návrhových subjektov. Predsedníčka súdnej rady aj týmito krokmi prispieva k očiste justície na Slovensku a k obnove dôvery verejnosti v naše súdnictvo.

nzov

Vyhlásenie voľby prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185…

01.12.2021
nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Po tom, ako sa 30. novembra 2021 stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Gandžala, ktorý bol zvolený sudcami a sudkyňami stredoslove…

30.11.2021
nzov

Ján Gandžala sa stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Gandžala je novým členom súdnej rady. Výsledok voľby chýbajúceho člena dnes dopoludnia vyhlásil predsed…

30.11.2021
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021