Predsedníčka súdnej rady privítala zahraničnú delegáciu

Publikované

Súdna rada Slovenskej republiky sa v spolupráci s Justičnou akadémiou Slovenskej republiky podieľa na výmennom programe, ktorý je špeciálne zameraný na justičné autority. Jeho cieľom je rozvoj európskej justičnej kultúry, založenej na vzájomnej dôvere medzi justičnými autoritami v európskom justičnom prostredí. Dnes ich v Miestodržiteľskom paláci, na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky, prijala priamo predsedníčka Marcela Kosová. Zahraničnú delegáciu tvorili zástupcovia z krajín Rumunsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko, Litva, Francúzsko, Poľsko a Belgicko. V rámci krátkodobej návštevy Bratislavy bola Súdna rada Slovenskej republiky ich prvou zastávkou. Predsedníčka súdnej rady ich v úvode informovala o činnostiach a kompetenciách tohto najvyššieho ústavného orgánu sudcovskej legitimity. Počas neformálnej diskusie následnej odpovedala na mnohé otázky účastníkov. S najväčším záujmom sa stretli témy procesu menovania sudcov do funkcie a ich kariérneho rastu ako aj disciplinárnej právomoci predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Predsedníčka súdnej rady tiež priblížila zloženie tohto orgánu a spoluprácu nesudcovských členov súdnej rady so sudcami. Jednou z tém boli aj etické dilemy, ktoré prerokováva súdna rada na svojich zasadnutiach.


Ďalšie tlačové správy