Predsedníčka súdnej rady sa stretla s premiérom Slovenskej republiky

03.09.2019

Miestodržiteľský palác, ktorý je sídlom Súdnej rady Slovenskej republiky, dnes navštívil premiér Peter Pellegrini. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát, odkedy sa v marci 2018 ujal funkcie predsedu vlády SR. Dôvodom stretnutia s predsedníčkou Súdnej rady SR, Lenkou Praženkovou, bolo aktuálne dianie vo svete justície. Spoločne sa zhodli na tom, že obaja disponujú zatiaľ len medializovanými informáciami. Na stretnutí sa premiér zaujímal o možné kroky, ktoré vyplývajú z kompetencií súdnej rady ako aj jej predsedníčky v záujme dôvery ľudí v justíciu. Celý rozhovor sa tak orientoval len na aktuálnu situáciu v súdnictve. „Predmetom diskusie neboli politické témy. Premiéra som vo všeobecnosti informovala o tom, aký je možný zákonný postup voči sudcom v prípade podozrení, že nekonajú v súlade so zákonom, ako aj v prípadoch, že je voči nim začaté trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin. K dnešnému dňu zároveň nemám žiadne informácie o tom, že by voči konkrétnym sudcom v medializovaných prípadoch bolo začaté trestné stíhanie. Zároveň som ho informovala o kompetencii súdnej rady, ktorá okrem iného, vykonáva dohľad nad tým, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu,“ priblížila predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková.

Súdna rada má kompetenciu vyhodnocovať informácie o konaní sudcu, ktoré je nezlučiteľné s predpokladmi sudcovskej spôsobilosti, získané od súdov, iných orgánov verejnej moci alebo zistené z vlastnej činnosti. Práve pre nedostatok informácií sa predsedníčka súdnej rady listom obrátila na generálnu prokuratúru so žiadosťou o súčinnosť a informácie potrebné pre rozhodovanie a výkon kompetencií  súdnej rady, ako aj pre výkon vlastnej kompetencie.   „Podozrenia z prešľapov jednotlivcov sa nesmú generalizovať na celý sudcovský stav, ale treba ich v riadnom, zákonnom procese vyšetriť a v prípade negatívnych zistení aj postihnúť," zdôrazňuje predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková.

StretnutiePellegrini

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020