Predsedníčka Súdnej rady SR neprestáva konať

18.02.2020

Na januárovom zasadnutí súdna rada rozhodovala aj o dvoch návrhoch na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu voči sudkyniam Denise Cvikovej a Zuzane Maruniakovej. V prvom prípade prišla sudkyňa s okamžitou platnosťou na dobu 6 mesiacov o možnosť vykonávať svoju funkciu. Súdna rada tiež odporučila predsedníčke súdnej rady rázne konať aj v prípade Zuzany Maruniakovej. Výsledkom odporúčania malo byť nielen podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ale aj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, v tom čase deklarovala, že bude postupovať v zmysle odporúčaní kolektívneho orgánu na ktorého je čele. Jej slová neostali len pri sľuboch. Dnes podala návrh na začatie disciplinárneho konania v prípade oboch spomínaných sudkýň. „Pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov“, priblížila Lenka Praženková. Po dôkladnej analýze prišla k záveru, že návrhy podáva z dôvodu, že dané sudkyne k dnešnému dňu neposkytujú záruky, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Pokiaľ sudca neposkytuje záruky na splnenie týchto predpokladov, možno konštatovať ich stratu. Následkom je návrh na uloženie trestu zbavenia funkcie sudcu, vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Rozhodovať o tom bude disciplinárny senát.

V záujme obnovy dôvery verejnosti v súdnictvo, podala predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, doteraz šesť disciplinárnych návrhov. Všetky sa týkali sudcov, ktorí figurujú v kauze Threema.
nzov

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Tr…

11.08.2020
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

07.08.2020
nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020