Predsedníčka Súdnej rady SR neprestáva konať

18.02.2020

Na januárovom zasadnutí súdna rada rozhodovala aj o dvoch návrhoch na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu voči sudkyniam Denise Cvikovej a Zuzane Maruniakovej. V prvom prípade prišla sudkyňa s okamžitou platnosťou na dobu 6 mesiacov o možnosť vykonávať svoju funkciu. Súdna rada tiež odporučila predsedníčke súdnej rady rázne konať aj v prípade Zuzany Maruniakovej. Výsledkom odporúčania malo byť nielen podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ale aj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, v tom čase deklarovala, že bude postupovať v zmysle odporúčaní kolektívneho orgánu na ktorého je čele. Jej slová neostali len pri sľuboch. Dnes podala návrh na začatie disciplinárneho konania v prípade oboch spomínaných sudkýň. „Pri výkone funkcie sudcu, aj po jeho skončení sa sudca musí zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov“, priblížila Lenka Praženková. Po dôkladnej analýze prišla k záveru, že návrhy podáva z dôvodu, že dané sudkyne k dnešnému dňu neposkytujú záruky, že spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Pokiaľ sudca neposkytuje záruky na splnenie týchto predpokladov, možno konštatovať ich stratu. Následkom je návrh na uloženie trestu zbavenia funkcie sudcu, vrátane návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Rozhodovať o tom bude disciplinárny senát.

V záujme obnovy dôvery verejnosti v súdnictvo, podala predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, doteraz šesť disciplinárnych návrhov. Všetky sa týkali sudcov, ktorí figurujú v kauze Threema.
nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020