Predstavitelia Súdnej rady SR rokovali s predsedom Súdneho dvora EÚ

09.02.2016
  Predstavitelia Súdnej rady Slovenskej republiky rokovali s predsedom Súdneho dvora Európskej únie Koenom Lenaertsom. Hlavnou témou diskusií bolo fungovanie Súdneho dvora Európskej únie, ako aj Všeobecného súdu Európskej únie a jeho pripravovaná reforma.

   Predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková informovala predsedu súdu o prijatých zásadách sudcovskej etiky a nových kompetenciách Súdnej rady po ústavnej reforme z roku 2014, medzi ktoré patrí aj zabezpečovanie úlohy verejnej kontroly súdnictva a rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na sudcov. Predsedu SD EÚ sprevádzal Daniel Šváby, sudca súdneho dvora za Slovenskú republiku.


Odkaz na fotogalériu
nzov

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Tr…

11.08.2020
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

07.08.2020
nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020