Prehľad vybraných správ, dokumentov a informácií pre sudcov

22.11.2021
Kancelária Súdnej rady SR poskytuje pre sudcov službu zasielania pravidelného monitoringu médií, ktorý sa zameriava na oblasť justície. V prípade, že sudca má záujem o danú službu, je nutné, aby sa nahlásil na emailový kontakt tlačového oddelenia Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky (tlacove@sudnarada.gov.sk). Konkrétna žiadosť musí obsahovať meno sudcu ako i príslušný súd na ktorom aktuálne pôsobí. Žiadateľ bude následne zaradený do zoznamu odoberateľov monitoringu médií. Kancelária Súdnej rady SR k tomuto postupu pristúpila z dôvodu, že nie každý sudca má záujem o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície. Chce zároveň predísť zbytočnému zahlcovaniu emailových schránok. V prípade, že sudca má záujem o danú službu aj po prestupe na iný súd, aj túto zmenu je nutné nahlásiť. 
nzov

Vyhlásenie voľby prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185…

01.12.2021
nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Po tom, ako sa 30. novembra 2021 stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Gandžala, ktorý bol zvolený sudcami a sudkyňami stredoslove…

30.11.2021
nzov

Ján Gandžala sa stal novým členom Súdnej rady Slovenskej republiky

Sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici Ján Gandžala je novým členom súdnej rady. Výsledok voľby chýbajúceho člena dnes dopoludnia vyhlásil predsed…

30.11.2021
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021