Prezidentka Slovenskej republiky sa stretla s predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky

07.12.2021

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v utorok 7. decembra 2021 prijala predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Hlava štátu sa zaujímala predovšetkým o nové právomoci ako aj ďalšie aktivity súdnej rady v roku 2021.

Súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity získala od januára 2021 rozšírené kompetencie. Od tohto obdobia je oprávnená nielen preverovať majetkové pomery a majetkové priznania sudcov, ale pribudla jej aj kompetencia vykonávať dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti.

V spojitosti s týmito oprávneniami súdnej rady bol v rámci Kancelárie súdnej rady vytvorený nový organizačný útvar, ktorý spolupracuje so šiestimi kontrolnými komisiami, zloženými výlučne z členiek a členov súdnej rady. Necelý rok skúseností dokazuje vyššiu efektivitu v každom smere.

Predseda súdnej rady informoval prezidentku aj o realizácii zvyšných kompetencií, kde kladie dôraz hlavne na precízne dodržiavanie ich výkonu. Príkladom sú nové hodnotiace komisie, ktoré ukazujú väčšiu mieru zodpovednosti. „Pred rokom 2020 hodnotili všetkých sudcov ako výborných, žiaden nebol hodnotený negatívne, lebo hodnotenia boli formálne, príliš kolegiálne a neprinášali žiadny reálny obraz o kvalite a kvantite sudcovskej práce. Nové hodnotiace komisie už ukazujú zlepšený trend. Sudcovia sú už hodnotení podľa celej škály prípustného spôsobu a objavujú sa aj negatívne hodnotenia“ uviedol Ján Mazák.

Súdna rada sa venuje aj opatreniam na zvýšenie dôveryhodnosti a dobrej povesti sudcov. Prispela nemalou mierou k tomu, že Najvyšší správny súd SR bol kreovaný v riadnom termíne a môže tak plniť svoje funkcie. Reaguje tiež na aktuálne problémy súvisiace s celosvetovou pandémiou. Zároveň aktívne pripomienkuje navrhované legislatívne opatrenia z dielne ministerstva spravodlivosti, najmä novú súdnu mapu, nové sídla a obvody súdov.

 

nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022