Rada Európskej únie vymenovala Jána Mazáka opätovne za člena Výberovej komisie pre Európsku prokuratúru na obdobie štyroch rokov

19.01.2023

Rada Európskej únie na návrh Európskej komisie 17. januára 2023 vymenovala Jána Mazáka opätovne za člena Výberovej komisie pre Európsku prokuratúru na obdobie rokov 2023 až 2027. Ján Mazák pôsobil v tejto funkcii od októbra 2018 do októbra 2022.

Výberová komisia pre Európsku prokuratúru pozostáva z dvanástich členiek a členov. Jedenásť členiek a členov vymenuje Rada Európskej únie na návrh Komisie. Jednu osobu navrhuje Európsky parlament. Vymenovaná osoba musí byť bývalým členom Súdneho dvora a Dvora audítorov alebo bývalým národným členom Eurojustu, členom najvyšších súdnych orgánov členských štátov, prokuratúr členských štátov, prípadne uznávaným odborníkom v oblasti práva.

Medzi jedenástimi osobami, ktoré navrhla Komisia a vymenovala Rada Európskej únie, je jeden bývalý člen Súdneho dvora (Ján Mazák), jeden bývalý člen Dvora audítorov, jeden bývalý národný člen Eurojustu, šesť prokurátorov na vysokej úrovni (generálni prokurátori) a dvaja členovia najvyšších súdnych orgánov členských štátov.

Výberová komisia vydáva, po náročných pohovoroch,  odôvodnené stanoviská o uchádzačoch  na funkciu európskeho prokurátora z 22 členských štátov Európskej únie, na základe ktorých Rada Európskej únie vyberá a menuje európskych prokurátorov. Každý členský štát navrhuje troch kandidátov. Odôvodnené stanoviská nie sú záväzné pre Radu Európskej únie; Rada  však z nich, ako to potvrdzuje doterajšia prax,  pravidelne vychádza.

Rozhodnutie Rady Európskej únie zo 17. januára 2023 pdf - 363kB

nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 14. a 15. februára 2023 a v …

06.02.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slove…

03.02.2023
nzov

Sudcovia a sudkyne majú možnosť začať podávať svoje majetkové priznania už tieto dni

Povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery za predchádzajúci rok má každý sudca a každá sudkyňa, ktorí v roku 2022 vykonávali funkciu sudcu. V lis…

25.01.2023
nzov

Monitoring médií z oblasti justície

Z dôvodu zvýšeného záujmu sudkýň a sudcov o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície si Vás dovoľujeme upozo…

25.01.2023