Reakcia predsedníčky Súdnej rady SR k príspevkom Denníka N

16.03.2020
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, sa musí dôrazne ohradiť voči informácii, ktorá je zverejnená v Denníku N. Ide o dezinterpretáciu jej stanoviska, ktoré vôbec neobsahuje vyjadrenie k stíhaným sudcom, ktorých sa ani nezastáva. Vo vzťahu k požiadavke na monitorovanie, táto požiadavka sa týkala vyhlásení politických subjektov vo vzťahu k zrušeniu Súdnej rady, nie vo vzťahu k úkonom OČTK. Konkrétne ide o vyjadrenie: „Predsedníčka súdnej rady zároveň sleduje dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu aj od niektorých budúcich vládnych politikov, čo je absolútne neprijateľné. Týka sa to najmä vyhlásení o rušení Súdnej rady SR, orgánu, ktorý bol zriadený ako záruka nezávislej justície pri vstupe do Európskej únie. Urobí všetko pre to, aby demokracia na Slovensku „nezomrela“.“ Daný redaktor/redaktorka použil jej vyjadrenie a to v nie celom znení, pričom subjektívnym spôsobom zasiahol do významu celého vyhlásenia. Predsedníčka súdnej rady nikdy korupciu neobhajovala, naopak v prvom rade má záujem o očistu justičného stavu, ktorú víta. Ako vôbec prvý ústavný činiteľ preto urobila rázne a nekompromisné kroky. Treba však dodať, že z titulu svojej funkcie musí skúmať ústavnosť a zákonnosť tak, aby nedošlo k zasahovaniu do nezávislosti justície, čo by bolo v príkrom rozpore s Ústavou SR. Predsedníčka vníma a chápe, že očista justície, stíhanie obvinených sudcov a pritom aj dodržanie princípov právneho štátu môžu kráčať ruka v ruke, avšak to neznačí obhajobu obvinených osôb.
nzov

Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

Jedným z bodov programu septembrového zasadnutia bola aj voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Toho si volia spomedzi seba členovia s…

22.09.2020
nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila a…

14.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020