Reakcia predsedníčky Súdnej rady SR k príspevkom Denníka N

16.03.2020
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, sa musí dôrazne ohradiť voči informácii, ktorá je zverejnená v Denníku N. Ide o dezinterpretáciu jej stanoviska, ktoré vôbec neobsahuje vyjadrenie k stíhaným sudcom, ktorých sa ani nezastáva. Vo vzťahu k požiadavke na monitorovanie, táto požiadavka sa týkala vyhlásení politických subjektov vo vzťahu k zrušeniu Súdnej rady, nie vo vzťahu k úkonom OČTK. Konkrétne ide o vyjadrenie: „Predsedníčka súdnej rady zároveň sleduje dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu aj od niektorých budúcich vládnych politikov, čo je absolútne neprijateľné. Týka sa to najmä vyhlásení o rušení Súdnej rady SR, orgánu, ktorý bol zriadený ako záruka nezávislej justície pri vstupe do Európskej únie. Urobí všetko pre to, aby demokracia na Slovensku „nezomrela“.“ Daný redaktor/redaktorka použil jej vyjadrenie a to v nie celom znení, pričom subjektívnym spôsobom zasiahol do významu celého vyhlásenia. Predsedníčka súdnej rady nikdy korupciu neobhajovala, naopak v prvom rade má záujem o očistu justičného stavu, ktorú víta. Ako vôbec prvý ústavný činiteľ preto urobila rázne a nekompromisné kroky. Treba však dodať, že z titulu svojej funkcie musí skúmať ústavnosť a zákonnosť tak, aby nedošlo k zasahovaniu do nezávislosti justície, čo by bolo v príkrom rozpore s Ústavou SR. Predsedníčka vníma a chápe, že očista justície, stíhanie obvinených sudcov a pritom aj dodržanie princípov právneho štátu môžu kráčať ruka v ruke, avšak to neznačí obhajobu obvinených osôb.
nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020