Reakcia predsedníčky Súdnej rady SR k príspevkom Denníka N

16.03.2020
Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, sa musí dôrazne ohradiť voči informácii, ktorá je zverejnená v Denníku N. Ide o dezinterpretáciu jej stanoviska, ktoré vôbec neobsahuje vyjadrenie k stíhaným sudcom, ktorých sa ani nezastáva. Vo vzťahu k požiadavke na monitorovanie, táto požiadavka sa týkala vyhlásení politických subjektov vo vzťahu k zrušeniu Súdnej rady, nie vo vzťahu k úkonom OČTK. Konkrétne ide o vyjadrenie: „Predsedníčka súdnej rady zároveň sleduje dlhodobé pokusy o narušenie princípov demokratického a právneho štátu aj od niektorých budúcich vládnych politikov, čo je absolútne neprijateľné. Týka sa to najmä vyhlásení o rušení Súdnej rady SR, orgánu, ktorý bol zriadený ako záruka nezávislej justície pri vstupe do Európskej únie. Urobí všetko pre to, aby demokracia na Slovensku „nezomrela“.“ Daný redaktor/redaktorka použil jej vyjadrenie a to v nie celom znení, pričom subjektívnym spôsobom zasiahol do významu celého vyhlásenia. Predsedníčka súdnej rady nikdy korupciu neobhajovala, naopak v prvom rade má záujem o očistu justičného stavu, ktorú víta. Ako vôbec prvý ústavný činiteľ preto urobila rázne a nekompromisné kroky. Treba však dodať, že z titulu svojej funkcie musí skúmať ústavnosť a zákonnosť tak, aby nedošlo k zasahovaniu do nezávislosti justície, čo by bolo v príkrom rozpore s Ústavou SR. Predsedníčka vníma a chápe, že očista justície, stíhanie obvinených sudcov a pritom aj dodržanie princípov právneho štátu môžu kráčať ruka v ruke, avšak to neznačí obhajobu obvinených osôb.
nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021