Sídlo súdnej rady navštívila pracovná skupina zo Srbskej republiky

26.06.2019

Kancelária Súdnej rady SR sa spoločne so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid) podieľa na medzinárodnej výmene poznatkov v oblasti boja proti korupcii. Dnes sme v sídle súdnej rady privítali šiestich zástupcov Protikorupčnej agentúry Srbskej republiky, ktorí prejavili záujem o získanie poznatkov a skúseností z tejto oblasti. Srbská delegácia realizuje svoju študijnú návštevu na Slovensku v rámci programu Nástroj zdieľania slovenských skúseností a expertízy, ktorý bol spustený v januári 2019. Aktivity, realizované v súčinnosti s Kanceláriou súdnej rady, sú súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Hlavným poslaním programu je ponúkať a odovzdávať odborné znalosti, skúsenosti a odporúčania z úspešných reforiem verejnej správy v rôznych oblastiach, v ktorých má Slovenská republika komparatívne výhody.

Zástupcovia Protikorupčnej agentúry Srbskej republiky navštívili sídlo súdnej rady s cieľom, oboznámiť sa s právnym rámcom a praxou pri implementácii mechanizmov prevencie korupcie, s osobitným zameraním na právnu úpravu majetkových priznaní slovenských sudcov a verejných činiteľov všeobecne. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zamestnanci Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa danej problematike dlhodobo venujú. Zo strany odborníkov sa tak účastníci programu dozvedeli viac napríklad o kontrole a rozsahu majetkových priznaní, o termínoch na ich podávanie, možnostiach oboznámenia sa s nimi zo strany verejnosti, ako i s praktickými skúsenosťami pri aplikácii opatrení v oblasti integrity a spôsobov predchádzania korupcii. Srbská delegácia v rámci otvoreného dialógu získala odborné poznatky, ktoré môže neskôr zužitkovať v príslušných protikorupčných procesoch vo svojej krajine. Skúsenosti zo Srbska boli naopak podnetné pre Kanceláriu súdnej rady, keďže Protikorupčná agentúra Srbskej republiky vedie rôzne registre, týkajúce sa majetku približne 33 000 srbských verejných funkcionárov. Toto pracovné stretnutie, podobne ako predchádzajúce rokovania za účasti zahraničných kolegov, veľmi pozitívne prispelo k formovaniu a posilneniu medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti korupcii prostredníctvom bilaterálnej výmeny skúseností a osvedčených postupov.

DSC_1442

DSC_1443

 

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020