Sprievodca smernicou o protiteroristickom boji

02.12.2020

Vážené sudkyne, vážení sudcovia,

predseda Súdnej rady Slovenskej repubiky Ján Mazák dáva do pozornosti najmä sudkyniam a  sudcom trestných úsekov na Sprievodcu európskou smernicou k boju proti terorizmu, ktorá bola publikovaná Medzinárodnou komisiou právnikov (International Commission of Jurists) ako výsledok medzinárodného projektu JUSTICE project realizovaného v rokoch 2018-2020. Sprievodca je publikovaný v 4 jazykoch a je dostupný tu:

ttps://www.icj.org/eu-guidance-on-judicial-application-of-the-eu-counter-terrorism-directive/.

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021