Stanoviská orgánov sudcovskej samosprávy

Stanoviská orgánov sudcovskej samosprávy zverejňované v súlade s Čl.  IV ods. 3 Zásad sudcovskej etiky
 

  Sudcovská rada/plénum sudcov Stanovisko
  Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave Uznesenie č. 31/2016 z  30. septembra 2016
  Sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu  Uznesenie č. 56/2016 z 10. júna 2016 - vyňatok
  Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava II
Stanovisko Sudcovskej rady pri Okresnom súde Bratislava II k článku sudcu Patrika Števíka, publikovaného dňa 15.10.2022 na stránke www.sudnamoc.sk s názvom „Výzva prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej“