Stanovisko Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád k míľnikom nezávislosti justície v Maďarsku

04.12.2022
Európska komisia 30. novembra 2022 odobrila Plán obnovy a odolnosti Maďarska pod podmienkou úplnej a efektívnej implementácie 27 stanovených míľnikov v oblasti právneho štátu, nezávislosti súdnictva, boja proti korupcii a ochrany finančných záujmov  Európskej Únie. Výkonná rada Európskej siete súdnych rád podporuje tieto míľniky, osobitne posilnenie nezávislosti súdnej moci v Maďarsku, Táto podpora je súčasne vyjadrením solidarity so Súdnou rada Maďarska, ktorá je členom Európskej siete súdnych rád. 

Celé stanovisko Výkonnej  rady  Európskej siete súdnych rád zo dňa 2. decembra 2022  je dostupné  v slovenskej, aj anglickej verzii.


Slovenská verzia pdf - 352kB
Anglická verzia pdf - 373kB
 
nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 14. a 15. februára 2023 a v …

06.02.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slove…

03.02.2023
nzov

Sudcovia a sudkyne majú možnosť začať podávať svoje majetkové priznania už tieto dni

Povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery za predchádzajúci rok má každý sudca a každá sudkyňa, ktorí v roku 2022 vykonávali funkciu sudcu. V lis…

25.01.2023
nzov

Monitoring médií z oblasti justície

Z dôvodu zvýšeného záujmu sudkýň a sudcov o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície si Vás dovoľujeme upozo…

25.01.2023