Stretnutie predsedu súdnej rady s veľvyslancom Holandského kráľovstva

30.09.2020

Dňa 30. septembra 2020 prijal predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike J. E. pána Henk Cor van der Kwasta. Predmetom spoločnej diskusie bola predovšetkým reforma slovenskej justície. Pán veľvyslanec sa zaujímal o súčasnú situáciu, v ktorej sa slovenský justičný systém nachádza, ako aj o opatrenia potrebné na štart očistného procesu. Predseda súdnej rady vidí ako jedny z najlepších opatrení najmä plánovanú reformu ústavy a súčasne aj nové zákonné kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky. Opatrenia, hoci v súlade so zákonmi a ústavou, budú musieť ísť ruka v ruke aj so zmenou myslenia sudcov a ich prístupu k práci. Predseda zdôraznil potrebu vyčistiť justičné prostredie, čo však nebude možné bez spolupráce s predsedami súdov, ako aj bez spolupráce so samotnými sudcami. V diskusii zdôraznil potrebu celoživotného vzdelávania sudcov nielen v oblasti slovenského právneho poriadku, ale aj v práve Európskej únie, s dôrazom aj na znalosti cudzích jazykov, ktoré by mali byť nevyhnutnou výbavou každého sudcu.

 

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020