Stretnutie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu

09.07.2020

Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte, zhodli sa dnes na prvom stretnutí novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta.

Ján Mazák plne podporuje všetky snahy Najvyššieho súdu o zabezpečenie jeho riadneho chodu a vyjadril prísľub, že súdna rada a on osobne budú v najväčšej miere podporovať všetky kroky, ktoré sú v tejto súvislosti potrebné. „Jednou z mojich priorít je sfunkčniť a zefektívniť prácu disciplinárnych senátov, aby sa urýchlili nedoriešené disciplinárne konania z minulosti,“ zdôraznil predseda súdnej rady a dodal, že tento krok je potrebný pre zvýšenie dôveryhodnosti justície.

Ján Šikuta ho informoval, že Najvyšší súd v krátkom čase vypíše výberové konania na sudcov Najvyššieho súdu a vyjadril presvedčenie, že: „výberové konania privedú na súd vysokokvalitných, no zároveň morálne bezúhonných nových sudcov“. Dodal tiež, že pre zabezpečenie výkonu súdnictva sú potrebné aj ďalšie kroky, ako vytvorenie prijateľných pracovných podmienok, ktoré za súčasného stavu nie sú možné, a zdôraznil, že pre sfunkčnenie nielen najvyššieho, ale aj ostatných súdov a pre očistu justície je potrebná úzka spolupráca oboch inštitúcií s ministerstvom spravodlivosti.

Predseda Najvyššieho súdu na stretnutí zaželal Jánovi Mazákovi v novej funkcii veľa úspechov a rovnako mu vyjadril podporu v snahe o zabezpečenie očisty justície.

060A3BF8-759C-4212-9B70-83455338BD42

44BCDAE2-BB4D-4C37-9F0C-81A1287232A4
 

nzov

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Tr…

11.08.2020
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

07.08.2020
nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020