Stretnutie predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka a predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu

09.07.2020

Pokiaľ nebude Najvyšší súd plne funkčný, nemožno hovoriť o právnom štáte, zhodli sa dnes na prvom stretnutí novozvolený predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta.

Ján Mazák plne podporuje všetky snahy Najvyššieho súdu o zabezpečenie jeho riadneho chodu a vyjadril prísľub, že súdna rada a on osobne budú v najväčšej miere podporovať všetky kroky, ktoré sú v tejto súvislosti potrebné. „Jednou z mojich priorít je sfunkčniť a zefektívniť prácu disciplinárnych senátov, aby sa urýchlili nedoriešené disciplinárne konania z minulosti,“ zdôraznil predseda súdnej rady a dodal, že tento krok je potrebný pre zvýšenie dôveryhodnosti justície.

Ján Šikuta ho informoval, že Najvyšší súd v krátkom čase vypíše výberové konania na sudcov Najvyššieho súdu a vyjadril presvedčenie, že: „výberové konania privedú na súd vysokokvalitných, no zároveň morálne bezúhonných nových sudcov“. Dodal tiež, že pre zabezpečenie výkonu súdnictva sú potrebné aj ďalšie kroky, ako vytvorenie prijateľných pracovných podmienok, ktoré za súčasného stavu nie sú možné, a zdôraznil, že pre sfunkčnenie nielen najvyššieho, ale aj ostatných súdov a pre očistu justície je potrebná úzka spolupráca oboch inštitúcií s ministerstvom spravodlivosti.

Predseda Najvyššieho súdu na stretnutí zaželal Jánovi Mazákovi v novej funkcii veľa úspechov a rovnako mu vyjadril podporu v snahe o zabezpečenie očisty justície.

060A3BF8-759C-4212-9B70-83455338BD42

44BCDAE2-BB4D-4C37-9F0C-81A1287232A4
 

nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila a…

14.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 21. septembra 2020 o 09:30 hod., Miestodržiteľs…

04.09.2020