Stretnutie predstaviteľov Súdnej rady s delegáciou gruzínskych sudcov

15.02.2016
  Predstavitelia Súdnej rady Slovenskej republiky rokovali s delegáciou sudcov z Gruzínskej republiky. Gruzínsku delegáciu tvorili  sudcovia najvyššieho odvolacieho súdu, ale i  sudcovia mestských, krajských súdov. Diskusia bola zameraná na  všeobecný súdny systém Slovenskej republiky. Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky oboznámila prítomných sudcov predovšetkým s postavením, právomocami súdnej rady, ako aj so spôsobom menovania sudcov do funkcie, o rozhodovaní o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na sudcov; predstavila novoprijaté zásady sudcovskej etiky a informovala o inštitucionálnych a osobných zárukách nezávislosti a nestrannosti sudcov v Slovenskej republike. 


Odkaz na fotogalériu
nzov

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Tr…

11.08.2020
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

07.08.2020
nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020