Sudca môže (mal by) sláviť Ústavu každý deň

31.08.2020

(Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky ku Dňu Ústavy)

Prvý september je Deň Ústavy. Štátny sviatok. Politici, ústavní, verejní činitelia, historici sa hotujú na príhovory, vyhlásenia a spomínanie. Poväčšine sa budú opakovať,  s trochou aktuálnosti, ktorú  prirodzene prináša ďalší  novelizačný zásah do základného zákona. Všetci  vieme, že sa chystá pomerne masívna zmena Ústavy.

Najviac zmien  si „užije“ súdna moc.

Súdnictvo je však  jedna z mála právnických profesií majúca príležitosť sláviť a uctiť si Ústavu celý rok, bez obmedzenia na prvý septembrový deň.  

Každý deň, nielen v Deň Ústavy, sudca musí oslavovať a pripomínať si  jej text. Svojou nezávislosťou, nestrannosťou a spravodlivosťou.  

Nezávislosť sudcu vylučuje pokyny. Žiadne lístočky od predsedov súdov, koho treba prepustiť z väzby alebo ako rozhodnúť spor. Ignoruje,  nevníma tlaky na rozhodovanie  z vonkajšieho prostredia. Nepozná povinnosť  rozhodnúť vec podľa želania štátneho úradníka, ktorý sudcovi pomohol do talára.  Nerozhoduje podľa pravidla uhádni a uhovej. Lebo mocní tak chcú. Má odvahu ukázať prstom na tých, ktorí sa usilujú o zmenu jeho  nezávislosti na závislosť. Každým svojim úkonom, rozhodnutím a postojom si vynucuje rešpekt k jeho nezávislému postaveniu.

Nestrannosť sudcu. Ďalšia ústavná hodnota, ktorá sa klania majestátu základného zákona.  Sudca  sa programovo  vyhýba situáciám, ktoré vyvolávajú pochybnosti o jeho nezaujatosti. Stačia pochybnosti.  Sudca nemusí byť ozaj zaujatý.  Ak sa tak javí, tak by mal odovzdať výkon súdnej moci inému zákonnému sudcovi. Taký prístup je viac ako potrebný. Dôvera k súdnictvu vzniká vo chvíli, keď verejnosť vidí, že sudca chce byť nestranným za každú cenu. Ak sa mu nedarí presvedčiť o jeho nezaujatosti, tak sa radšej zriekne svojej povinnosti a oprávnenia vec rozhodovať.

Pripomínam. Nestrannosť kladie vskutku vysoké nároky na súkromný život sudcu. Človek v talári nežije v sklenenej guli.  Takže jeho spoločenské vzťahy, aktivity, spojenia, priateľstvá musia byť, chtiac nechtiac, obmedzované. Dobrovoľne. Moc súdiť iných je nerozlučne spojená so zodpovednosťou. Súčasť zodpovednosti je aj opatrný výber sociálneho prostredia, v ktorom sa sudca smie a môže pohybovať bez ujmy na svojej nestrannosti.

Spravodlivosť. Dokonalá úcta k základnému zákonu našej krajiny teda vyžaduje spravodlivých sudcov.

Spravodlivý sudca?  Morálne pevný jedinec, so značnou dávkou odolnosti voči vplyvom na jeho autonómnosť, nezávislosť a nestrannosť. Občiansky a sudcovsky statočný človek, ktorý sa nevyhýba problémom. Ťažké prípady víta ako osobnú výzvu.  Pracovitosť a osobné nasadenie považuje za svoju prirodzenú  výbavu. Súdnych úradníkov berie ako kolegov, ktorí nemajú, bez jeho prispenia,  zodpovednosť za výroky rozhodnutí. Všeobecne vzdelaná osobnosť, ktorú podľa reči a písma dokážete zaradiť k intelektuálnej elite. Schopnosť právnického myslenia.  Nielen suma vedomostí z práva,  ale aj spôsobilosť vykladať a používať zákony ako prostriedok presadenia spravodlivosti.

Lepšie napísané.  Nadanie, spôsobilosť a odvaha súdiť. Určujúca charakteristika spravodlivého sudcu.

Len takéto nezávislé, nestranné a spravodlivé osobnosti v talároch budú schopné oslavovať a presadzovať Ústavu každý deň. Prvý september ako Deň Ústavy by sa pre nich  stal a dúfam, že sa stane, len pripomenutím základného dokumentu. 

nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila a…

14.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 21. septembra 2020 o 09:30 hod., Miestodržiteľs…

04.09.2020