Súdna rada bude rozhodovať o najdôležitejších postoch európskeho súdnictva

Publikované

Do 31. augusta 2023 boli Súdnej rade Slovenskej republiky doručené tieto návrhy na kandidátov a kandidátky na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu.

Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD, ktorého navrhli viacerí. Slovenská advokátska komora, Notárska komora a Petra Príbelská, členka súdnej rady.

JUDr. Ladislav Hamran, ktorý bol navrhnutý Katarínou Javorčíkovou a Evou Mišíkovou, členkami súdnej rady. Samostatný návrh kandidáta JUDr. Hamrana podalo aj Združenie sudcov Slovenska.

Ján Mazák, predseda súdnej rady, Ján Gandžala, podpredseda súdnej rady a Andrej Majerník, člen súdnej rady, navrhli za kandidáta doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD.

JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D bola navrhnutá Jánom Mazákom, predsedom súdnej rady, Jánom Gandžalom, podpredsedom súdnej rady a Luciou Berdisovou, členkou súdnej rady.

Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D. bol navrhnutý Lajosom Mészárosom, členom súdnej rady.

JUDr. Marcela Dolníková Žabková, LL.M. bola navrhnutá Petrom Bebejom, členom súdnej rady.

Člen súdnej rady Andrej Majerník ešte navrhol za kandidátku Mgr. Zuzanu Dlugošovú.

Súdna rada je povinná zvoliť  troch kandidátov/tri kandidátky, pričom kandidátna listina na Európsky súd pre ľudské práva by mala spĺňať požiadavky rodovej vyváženosti.

Na Všeobecný súd Európskej Únie do Luxemburgu bol navrhnutý Jánom Mazákom, predsedom súdnej rady ako jediný kandidát  Mag. iur. Michal Kianička.

Voľby kandidátov/kandidátok  sa vykonajú 19. septembra 2023; pred ich uskutočnením volebná komisia súdnej rady preskúma, či kandidátky a kandidáti spĺňajú predpoklady ich spôsobilosti byť volení. Pred rozhodovaním súdnej rady každý kandidát a každá kandidátka sa predstavia v prezentácii. Materiály o každej kandidátke a každom kandidátovi budú uverejnené bez zbytočného odkladu na webovom sídle súdnej rady. 


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}