Súdna rada bude rozhodovať o najdôležitejších postoch európskeho súdnictva

31.08.2023

Do 31. augusta 2023 boli Súdnej rade Slovenskej republiky doručené tieto návrhy na kandidátov a kandidátky na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu.

Doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD, ktorého navrhli viacerí. Slovenská advokátska komora, Notárska komora a Petra Príbelská, členka súdnej rady.

JUDr. Ladislav Hamran, ktorý bol navrhnutý Katarínou Javorčíkovou a Evou Mišíkovou, členkami súdnej rady. Samostatný návrh kandidáta JUDr. Hamrana podalo aj Združenie sudcov Slovenska.

Ján Mazák, predseda súdnej rady, Ján Gandžala, podpredseda súdnej rady a Andrej Majerník, člen súdnej rady, navrhli za kandidáta doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD.

JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D bola navrhnutá Jánom Mazákom, predsedom súdnej rady, Jánom Gandžalom, podpredsedom súdnej rady a Luciou Berdisovou, členkou súdnej rady.

Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D. bol navrhnutý Lajosom Mészárosom, členom súdnej rady.

JUDr. Marcela Dolníková Žabková, LL.M. bola navrhnutá Petrom Bebejom, členom súdnej rady.

Člen súdnej rady Andrej Majerník ešte navrhol za kandidátku Mgr. Zuzanu Dlugošovú.

Súdna rada je povinná zvoliť  troch kandidátov/tri kandidátky, pričom kandidátna listina na Európsky súd pre ľudské práva by mala spĺňať požiadavky rodovej vyváženosti.

Na Všeobecný súd Európskej Únie do Luxemburgu bol navrhnutý Jánom Mazákom, predsedom súdnej rady ako jediný kandidát  Mag. iur. Michal Kianička.

Voľby kandidátov/kandidátok  sa vykonajú 19. septembra 2023; pred ich uskutočnením volebná komisia súdnej rady preskúma, či kandidátky a kandidáti spĺňajú predpoklady ich spôsobilosti byť volení. Pred rozhodovaním súdnej rady každý kandidát a každá kandidátka sa predstavia v prezentácii. Materiály o každej kandidátke a každom kandidátovi budú uverejnené bez zbytočného odkladu na webovom sídle súdnej rady. 

nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023