Súdna rada prerokovala na marcovom zasadnutí všetky body v programe za dva dni

Publikované

Tretie zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky začalo v utorok. Schváleniu programu predchádzala dlhá diskusia. Jej výsledkom bolo vypustenie bodu návrhu programu, v ktorom podpredseda súdnej rady navrhoval vyjadriť podporu Ústavnému súdu Slovenskej republiky po útokoch niektorých politikov. V prvých dvoch bodoch schváleného programu si súdna rada vypočula výsledky vnútorných revízii dvoch okresných súdov, OS Námestovo a OS Zvolen. Pri druhom súde apelovala na navýšenie počtu sudcov tak, aby bol zabezpečený minimálny počet sudcov 17. Diskusiu plnú protichodných názorov vyvolal podnet sudcu a sudkyne Špecializovaného trestného súdu k zverejnenej publikácii „Prehľad porušení princípov právneho štátu v rokoch 2020 – 2023“. Po viac ako dvojhodinovej diskusii súdna rada schválila zriadenie ad hoc komisie. Jej úlohou bude overiť informácie vo vzťahu k sudcom a justícii obsiahnuté v danej publikácii, ktorej autormi sú Ministerstvo spravodlivosti a Úrad vlády. Túto úlohu bude mať na starosti päťčlenná komisia zložená z členov a členiek súdnej rady. Tvoriť ju budú Tomáš Gábriš, Ludmila Joanidisová, Andrej Majerník, Ayše Pružinec Eren a Marcela Kosová.

V stredu pokračovala súdna rada v druhom rokovacom dni marcového zasadnutia. Na rad prišiel návrh Smernice o náležitostiach a postupe pri predkladaní materiálov na rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada ju nakoniec schválila. Svoju pozornosť zamerali členovia a členky aj na návrh podnetu na zmenu právnej úpravy zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predložený návrh vychádzal z výsledkov pracovného stretnutia členiek a členov súdnej rady. Schválený návrh legislatívnej zmeny bude predložený na ďalší legislatívny postup ministerstvu spravodlivosti. Súdna rada rozhodla aj o tom, že štyria úspešní kandidáti na funkciu sudkyne a sudcu, ktorí vzišli z hromadného výberového konania, spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Úspešne obstáli aj ďalší traja kandidáti na sudcovské posty na Správny súd v Banskej Bystrici a Správny súd v Bratislave. Súdna rada prerokovala i správu o výsledkoch vnútornej revízie Okresného súdu Nitra. Na záver druhého rokovacieho dňa bola schválená výzva, aby predseda súdnej rady písomne vysvetlil niektoré postupy, úkony a rozhodnutia z rokov 2020 až 2023.


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}