Súdna rada pripravuje výjazdové zasadnutia v obvodoch krajských súdov

Publikované

Pandemická situácia spôsobená rizikom šírenia vírusového prenosného respiračného ochorenia – COVID – 19 sa výrazne dotkla aj organizovania pravidelných zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky. Za spoločným rokovacím stolom členovia súdnej rady naposledy zasadali 27. októbra 2020.

Odvtedy sa zasadnutia konali výlučne dištančnou formou v online režime. Kancelária Súdnej rady sa snažila organizačne zabezpečiť priebeh každého online rokovania tak, aby neboli ovplyvnené výstupy súdnej rady a tá mohla aj naďalej realizovať všetky svoje kompetencie. Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku sa však predpokladá uvoľnenie až zrušenie obmedzujúcich opatrení.

Výrazný vplyv to bude mať aj na ďalší priebeh zasadnutí súdnej rady. Tie hneď v marci budú sprevádzať zmeny. „V tomto náročnom období sa súdna rada nemohla, napriek pomerne závažným legislatívnym úpravám jej postavenia a právomocí, venovať aj priamemu osobnému kontaktu so sudkyňami a sudcami Slovenskej republiky. Rozhodol som sa preto zvolať v roku 2022 šesť výjazdových zasadnutí súdnej rady v sídlach krajských súdnych obvodov; tri zasadnutia v prvom polroku a tri zasadnutia v druhom polroku 2022“, priblížil predseda súdnej rady Ján Mazák. Tento návrh odsúhlasili na februárovom pracovnom stretnutí aj členovia súdnej rady.

Prvé tri výjazdové zasadnutia súdnej rady v roku 2022 budú zvolané na:

9. marca 2002 v sídle Krajského súdu v Trenčíne,

30. marca 2022 v sídle Krajského súdu v Žiline,

13. apríla 2022 v sídle Krajského súdu v Košiciach.

Tieto výjazdové zasadnutia budú zvolávané aj v nasledujúcich rokoch tak, aby súdna rada zasadala v každom krajskom súdnom obvode.

Posledné zasadnutie súdnej rady dištančnou formou, zvolané na 3. marca tohto roka, sa uskutoční ešte za bezpečnostných opatrení v online režime. Následne sa až do zmeny epidemiologickej situácie budú zasadnutia súdnej rady opäť organizovať prezenčne za účasti verejnosti ako i zástupcov médií tak, ako to bolo zvykom už v minulosti.


Ďalšie tlačové správy