Súdna rada Slovenskej republiky opätovne rozhodovala o zaradení uchádzačov a uchádzačiek do tretieho kola výberového konania

08.06.2021
Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa § 151zf zákona č. 385/2000 Z.z o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov rozhodla uznesením VK 8/2021 z 8. júna 2021 o zrušení uznesenia VK 7/2021 z 3. júna 2021, ktorým neboli do tretieho kola výberového konania zaradení uchádzači a uchádzačky Jana Dráčová, Marta Kamonczová, Michal Matulník, Katarína Cangárová, Michal Novotný, Antónia Horňáková a Peter Potásch. Zároveň rozhodla uznesením VK 9/2021 z 8. júna 2021 o zaradení uchádzačov a uchádzačiek Jany Dráčovej, Marty Kamonczovej, Michala Matulníka, Kataríny Cangárovej, Michala Novotného, Antónie Horňákovej a Petra Potáscha do tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Žrebovanie poradia uchádzačov a uchádzačiek Jany Dráčovej, Marty Kamonczovej, Michala Matulníka, Kataríny Cangárovej, Michala Novotného, Antónie Horňákovej a Petra Potáscha  vo verejnom vypočutí, ktoré sa má konať 16. a 17. júna 2021 sa uskutoční 9. júna 2021 o 10.30 hod.

Uznesenie VK 8/2021 pdf - 231kB

Uznesenie VK 9/2021 pdf - 191kB
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021