Súdna rada Slovenskej republiky opätovne rozhodovala o zaradení uchádzačov a uchádzačiek do tretieho kola výberového konania

08.06.2021
Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa § 151zf zákona č. 385/2000 Z.z o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov rozhodla uznesením VK 8/2021 z 8. júna 2021 o zrušení uznesenia VK 7/2021 z 3. júna 2021, ktorým neboli do tretieho kola výberového konania zaradení uchádzači a uchádzačky Jana Dráčová, Marta Kamonczová, Michal Matulník, Katarína Cangárová, Michal Novotný, Antónia Horňáková a Peter Potásch. Zároveň rozhodla uznesením VK 9/2021 z 8. júna 2021 o zaradení uchádzačov a uchádzačiek Jany Dráčovej, Marty Kamonczovej, Michala Matulníka, Kataríny Cangárovej, Michala Novotného, Antónie Horňákovej a Petra Potáscha do tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Žrebovanie poradia uchádzačov a uchádzačiek Jany Dráčovej, Marty Kamonczovej, Michala Matulníka, Kataríny Cangárovej, Michala Novotného, Antónie Horňákovej a Petra Potáscha  vo verejnom vypočutí, ktoré sa má konať 16. a 17. júna 2021 sa uskutoční 9. júna 2021 o 10.30 hod.

Uznesenie VK 8/2021 pdf - 231kB

Uznesenie VK 9/2021 pdf - 191kB
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021