Súdna rada Slovenskej republiky pozná svojich piatich nových členov

22.04.2022

Vo štvrtok sa uskutočnila v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode voľba piatich členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Sudcovia Slovenska si volili svojich zástupcov, ktorí zasadnú ústavnom orgáne sudcovskej legitimity na najbližších päť rokov. Predseda Hlavnej volebnej komisie Oliver Kolenčík dnes na pôde súdnej rady vyhlásil výsledky volieb. „Práca v tomto ústavnom orgáne prináša množstvo výziev. Stálou, no nie najväčšou výzvou je stabilizácia súdnej rady ako rešpektovaného ústavného orgánu, ktorú je možné dosiahnuť len dôsledným vykonávaním právomocí súdnej rady. Pevne verím, že svojimi názormi a rozhodnutiami k tomu noví členovia dopomôžu“, uviedol Kolenčík.

Na listine kandidátov pre západoslovenský volebný obvod sa ocitlo až dvanásť sudcov. Najvyšší počet hlasov napokon získali sudkyne Krajského súdu v Bratislave - Marcela Kosová (369), Ayše Pružinec Eren (213) a Dana Jelinková Dudzíková (176).

Stredoslovenský volebný obvod bude zastupovať Peter Bebej z Okresného súdu Dolný Kubín, ktorý bol jediným kandidátom. Získal celkovo 133 hlasov.

O jedno voľné kreslo v rámci východoslovenského volebného obvodu sa uchádzali traja kandidáti. Nakoniec ho s počtom hlasov 180 obsadil sudca Krajského súdu v Prešove Peter Farkaš.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb, členom rady a tiež hlavnej volebnej komisie a v všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení priebehu volieb. Gratulujem k zvoleniu členkám a členom súdnej rady, želám im a zároveň vyjadrujem nádej, že svojim pôsobením v súdnej rade prispejú k zvýšeniu dôveryhodnosti slovenskej justície. Právny štát a vymožiteľnosť práva sú mimoriadne dôležité, ide o veci, ktoré v Slovenskej republike nie sú ešte stále v takom stave v akom by vo vyspelej demokratickej krajine mali byť. Na tomto poli je ešte veľa práce a verím, že súdna rada svojim pôsobením, tak ako doteraz a tak aj v budúcnosti, bude prispievať k tomu, aby sa stav slovenskej justície zlepšoval“, uzavrel Ondrej Dostál, štátny tajomník ministerstva spravodlivosti.

DSC05324

DSC05348

DSC05355

DSC05371

DSC05383

DSC05396

 

nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023