Súdna rada Slovenskej republiky pozná svojich piatich nových členov

22.04.2022

Vo štvrtok sa uskutočnila v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode voľba piatich členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Sudcovia Slovenska si volili svojich zástupcov, ktorí zasadnú ústavnom orgáne sudcovskej legitimity na najbližších päť rokov. Predseda Hlavnej volebnej komisie Oliver Kolenčík dnes na pôde súdnej rady vyhlásil výsledky volieb. „Práca v tomto ústavnom orgáne prináša množstvo výziev. Stálou, no nie najväčšou výzvou je stabilizácia súdnej rady ako rešpektovaného ústavného orgánu, ktorú je možné dosiahnuť len dôsledným vykonávaním právomocí súdnej rady. Pevne verím, že svojimi názormi a rozhodnutiami k tomu noví členovia dopomôžu“, uviedol Kolenčík.

Na listine kandidátov pre západoslovenský volebný obvod sa ocitlo až dvanásť sudcov. Najvyšší počet hlasov napokon získali sudkyne Krajského súdu v Bratislave - Marcela Kosová (369), Ayše Pružinec Eren (213) a Dana Jelinková Dudzíková (176).

Stredoslovenský volebný obvod bude zastupovať Peter Bebej z Okresného súdu Dolný Kubín, ktorý bol jediným kandidátom. Získal celkovo 133 hlasov.

O jedno voľné kreslo v rámci východoslovenského volebného obvodu sa uchádzali traja kandidáti. Nakoniec ho s počtom hlasov 180 obsadil sudca Krajského súdu v Prešove Peter Farkaš.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb, členom rady a tiež hlavnej volebnej komisie a v všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení priebehu volieb. Gratulujem k zvoleniu členkám a členom súdnej rady, želám im a zároveň vyjadrujem nádej, že svojim pôsobením v súdnej rade prispejú k zvýšeniu dôveryhodnosti slovenskej justície. Právny štát a vymožiteľnosť práva sú mimoriadne dôležité, ide o veci, ktoré v Slovenskej republike nie sú ešte stále v takom stave v akom by vo vyspelej demokratickej krajine mali byť. Na tomto poli je ešte veľa práce a verím, že súdna rada svojim pôsobením, tak ako doteraz a tak aj v budúcnosti, bude prispievať k tomu, aby sa stav slovenskej justície zlepšoval“, uzavrel Ondrej Dostál, štátny tajomník ministerstva spravodlivosti.

DSC05324

DSC05348

DSC05355

DSC05371

DSC05383

DSC05396

 

nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022