Súdna rada Slovenskej republiky zasadala na Krajskom súde v Trenčíne

09.03.2022
Členovia súdnej rady majú za sebou prvé tohtoročné výjazdové prezenčné zasadnutie. Konalo sa na pôde Krajského súdu v Trenčíne. Po takmer dvoch rokoch tak členovia súdnej rady zasadali inak ako dištančnou formou. „Chceme sa priblížiť sudkyniam a sudcom Slovenskej republiky a to formou dialógu, postaveného na čistej kolegialite, na vzájomnom pochopení sa a porozumení pre problémy justície, ktoré treba riešiť. V takomto osobnom kontakte sa dá veľa počuť i povedať a dá sa aj veľa problémov vyriešiť, prípadne si zobrať námety pre ďalšiu činnosť súdnej rady“, priblížil predseda súdnej rady Ján Mazák. Podľa predsedu súdnej rady je mimoriadne dôležité aspoň z času na čas priamo v teréne počuť, čo trápi slovenskú justíciu a čo by súdna rada, ako jeden z vrcholových orgánov slovenskej justície, mala a mohla urobiť.

Práve z tohto dôvodu bol do programu marcového zasadnutia zaradený bod Stretnutie a diskusia so sudkyňami a sudcami príslušného krajského súdneho obvodu o aktuálnych otázkach súdnictva Slovenskej republiky. Túto možnosť využili mnohí z nich. Diskutovanou témou bol napríklad aktuálny problém realizácie súdnej mapy, právna úprava týkajúca sa členov hodnotiacich komisií, hromadné výberové konanie a obsadzovanie sudcov, ale aj problémy  bežnej agendy, spojené s praxou v justícii.
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023