Súdna rada Slovenskej republiky zasadala na Krajskom súde v Trenčíne

Publikované
Členovia súdnej rady majú za sebou prvé tohtoročné výjazdové prezenčné zasadnutie. Konalo sa na pôde Krajského súdu v Trenčíne. Po takmer dvoch rokoch tak členovia súdnej rady zasadali inak ako dištančnou formou. „Chceme sa priblížiť sudkyniam a sudcom Slovenskej republiky a to formou dialógu, postaveného na čistej kolegialite, na vzájomnom pochopení sa a porozumení pre problémy justície, ktoré treba riešiť. V takomto osobnom kontakte sa dá veľa počuť i povedať a dá sa aj veľa problémov vyriešiť, prípadne si zobrať námety pre ďalšiu činnosť súdnej rady“, priblížil predseda súdnej rady Ján Mazák. Podľa predsedu súdnej rady je mimoriadne dôležité aspoň z času na čas priamo v teréne počuť, čo trápi slovenskú justíciu a čo by súdna rada, ako jeden z vrcholových orgánov slovenskej justície, mala a mohla urobiť.

Práve z tohto dôvodu bol do programu marcového zasadnutia zaradený bod Stretnutie a diskusia so sudkyňami a sudcami príslušného krajského súdneho obvodu o aktuálnych otázkach súdnictva Slovenskej republiky. Túto možnosť využili mnohí z nich. Diskutovanou témou bol napríklad aktuálny problém realizácie súdnej mapy, právna úprava týkajúca sa členov hodnotiacich komisií, hromadné výberové konanie a obsadzovanie sudcov, ale aj problémy  bežnej agendy, spojené s praxou v justícii.

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}