Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

15.11.2022

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák ešte v septembri tohto roku. Obe voľby sa uskutočnili v rovnaký deň počas 15. zasadnutia súdnej rady.

V prvej voľbe sa uchádzal o post sudcu Všeobecného súdu Európskej únie jediný kandidát Andrej Stec. Návrh podala členka súdnej rady Petra Príbelská. Kandidát pôsobí od roku 2004 priamo na Všeobecnom súde EÚ ako právny poradca. Dôverne pozná fungovanie tohto súdu, ako i význam jeho judikatúry. „Nemôžem viac ponúknuť ako moje 18 ročné skúsenosti. Som tu preto, aby som ponúkol svedomitý prístup k práci, skúsenosti zo všeobecného súdu, jazykové znalosti ako aj skúsenosti z medzinárodných inštitúcií. Moja hlavná myšlienka, ktorú by som chcel posunúť ďalej, je dlhodobý záujem, ktorý som mal o európske právo s myšlienkou, že Slovensko v silnej únii je niečo, čo musí napredovať“, priblížil svoju motiváciu Andrej Stec. Kandidát bol nakoniec zvolený 17 hlasmi za, žiadnym proti a pri žiadnom zdržaní sa hlasovania.
 

V druhej voľbe predstúpili pred členov súdnej rady dvaja kandidáti na funkciu ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Po vyžrebovaní poradia sa súdnej rade odprezentovala ako prvá kandidátka Katarína Šmigová. V súčasnosti pôsobí ako docentka medzinárodného práva, je dekankou Fakulty práva na Paneurópskej vysokej škole a zároveň pôsobí ako členka Medzinárodnej humanitárnej vyšetrovacej komisie. Do funkcie ju navrhli členky súdnej rady Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren a Dana Jelinková Dudzíková. „Považujem Európsky súd pre ľudské práva za najdôležitejší regionálny orgán ochrany ľudských práv. Napriek tomu, že sa niekedy označuje za „obeť vlastného úspechu“, myslím si, že má stále čo povedať práve k efektívnej a praktickej ochrane ľudských práv“, uviedla Katarína Šmigová. Druhým kandidátom na rovnakú funkciu bol docent Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského Marián Giba. Za kandidáta na ad hoc sudcu ESĽP ho navrhli členovia súdnej rady Andrej Majerník a Lucia Berdisová. „V rámci svojej vedeckej, výskumnej a publikačnej činnosti sa venujem aj ľudskoprávnym otázkam. S judikatúrou európskeho súdu som pracoval už v čase svojej dizertačnej práce, čiže tieto otázky sú mi blízke. Návrh na moju voľbu som vnímal ako prejav veľkej dôvery . Vychádzam z toho, že každá verejná funkcia má byť službou ku ktorej treba pristupovať s pokorou“, myslí si Marián Giba. Členovia nakoniec rozhodli o oboch kandidátoch jednomyseľne  za. Zo sedemnástich prítomných členov súdnej rady, získali podporu všetkých. „Na Všeobecný súd EÚ sme zvolili plne kompetentného kandidáta, ktorý splnil na  post  sudcu tohto súdu všetky vnútroštátne požiadavky ako aj nároky, uplatňované panelom podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní EÚ. Obaja kandidáti na ad hoc sudcov ESĽP sú mimoriadne zorientovaní v problematike ochrany základných (ľudských) práv a slobôd, vysokoškolskí učitelia s veľkým presahom do právnej praxe, všeobecne uznávaní odborníci“, zhodnotil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. 

O ďalšom osude všetkých troch úspešných kandidátov rozhodne vláda Slovenskej republiky.

1722_stec-+-ppredseda

1723_smigova+giba

 

nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022
nzov

Predseda súdnej rady sa stretol s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák privítal na pôde súdnej rady v Miestodržiteľskom paláci veľvyslankyňu Holandského kráľovstva Ga…

26.10.2022