Súdnej rade bol podaný jeden návrh na kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie

30.06.2022

Ešte v marci tohto roka opakovane vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia mali možnosť predkladať svoje návrhy do dnešného dňa. Do konca ustanovenej lehoty bol súdnej rade podaný jeden návrh na kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu EÚ.

Členka súdnej rady Elena Berthotyová navrhla na zvolenie sudkyňu a predsedníčku senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Katarínu Benczovú. „Ide o nomináciu na veľmi náročný medzinárodný justičný post. Sudca Všeobecného súdu EÚ koná a rozhoduje vo veciach, ktoré právne ovplyvňujú celú Úniu. Právne spoločenstvo čítajúce takmer pol miliardy ľudí. Tomu zodpovedajú aj požiadavky na takú osobu“, uviedol predseda súdnej rady Ján Mazák. Nie je pritom novinkou, že pre Slovensko predstavuje dlhodobý problém obsadiť túto významnú funkciu. Predseda súdnej rady opakovane vyhlasoval voľby na obsadenie dvoch sudcovských miest Všeobecného súdu EÚ. V poslednom období, ale súdnej rade neboli doručované žiadne návrhy na kandidátov na tieto funkcie. Situácia sa zmenila, keď sa kandidátkou na dodatočnú sudkyňu stala Beatrix Ricziová. Po dnešku sa o post sudcu Všeobecného súdu EÚ bude uchádzať Katarína Benczová. „Osobne nepoznám navrhnutú kandidátku inak iba z výberového konania na najvyšší správny súd. Dôverujem však členke súdnej rady Elene Berthotyovej, ktorá si isto overila, či jej kolegyňa spĺňa aspoň v základnom ponímaní požiadavky kladené na funkciu sudkyne Všeobecného súdu. Napokon, dosť o kandidátke vypovedá, že je predsedníčkou senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“, priblížil Ján Mazák.

Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko sa snaží nájsť vhodných kandidátov na dvoch sudcov Všeobecného súdu Európskej únie už od roku 2016. Voľba na oba posty sudcov Všeobecného súdu Európskej únie sa uskutoční 22. augusta tohto roku v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky so začiatkom o 9:30.

nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 14. a 15. februára 2023 a v …

06.02.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slove…

03.02.2023
nzov

Sudcovia a sudkyne majú možnosť začať podávať svoje majetkové priznania už tieto dni

Povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery za predchádzajúci rok má každý sudca a každá sudkyňa, ktorí v roku 2022 vykonávali funkciu sudcu. V lis…

25.01.2023
nzov

Monitoring médií z oblasti justície

Z dôvodu zvýšeného záujmu sudkýň a sudcov o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície si Vás dovoľujeme upozo…

25.01.2023