Súdnej rade bol podaný jeden návrh na kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie

30.06.2022

Ešte v marci tohto roka opakovane vyhlásil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia mali možnosť predkladať svoje návrhy do dnešného dňa. Do konca ustanovenej lehoty bol súdnej rade podaný jeden návrh na kandidátku na sudkyňu Všeobecného súdu EÚ.

Členka súdnej rady Elena Berthotyová navrhla na zvolenie sudkyňu a predsedníčku senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Katarínu Benczovú. „Ide o nomináciu na veľmi náročný medzinárodný justičný post. Sudca Všeobecného súdu EÚ koná a rozhoduje vo veciach, ktoré právne ovplyvňujú celú Úniu. Právne spoločenstvo čítajúce takmer pol miliardy ľudí. Tomu zodpovedajú aj požiadavky na takú osobu“, uviedol predseda súdnej rady Ján Mazák. Nie je pritom novinkou, že pre Slovensko predstavuje dlhodobý problém obsadiť túto významnú funkciu. Predseda súdnej rady opakovane vyhlasoval voľby na obsadenie dvoch sudcovských miest Všeobecného súdu EÚ. V poslednom období, ale súdnej rade neboli doručované žiadne návrhy na kandidátov na tieto funkcie. Situácia sa zmenila, keď sa kandidátkou na dodatočnú sudkyňu stala Beatrix Ricziová. Po dnešku sa o post sudcu Všeobecného súdu EÚ bude uchádzať Katarína Benczová. „Osobne nepoznám navrhnutú kandidátku inak iba z výberového konania na najvyšší správny súd. Dôverujem však členke súdnej rady Elene Berthotyovej, ktorá si isto overila, či jej kolegyňa spĺňa aspoň v základnom ponímaní požiadavky kladené na funkciu sudkyne Všeobecného súdu. Napokon, dosť o kandidátke vypovedá, že je predsedníčkou senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“, priblížil Ján Mazák.

Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko sa snaží nájsť vhodných kandidátov na dvoch sudcov Všeobecného súdu Európskej únie už od roku 2016. Voľba na oba posty sudcov Všeobecného súdu Európskej únie sa uskutoční 22. augusta tohto roku v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky so začiatkom o 9:30.

nzov

Súdnu radu čakajú voľby kandidátov na sudcov do európskych štruktúr

V pondelok 22. augusta tohto roka sa v sídle súdnej rady rozhodne o tom, kto sa stane kandidátom na funkcie sudcov pôsobiacich na významných európs…

15.08.2022
nzov

Vlastnosti dobrého sudcu: Odvaha, zdržanlivosť, zrozumiteľnosť a iné

V procese úvah o novom etickom kódexe pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky ako člen stálej etickej komisie som si prečítal článok Jany Stehlík…

12.08.2022
nzov

11. a 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 17. augusta 2022 so začiat…

09.08.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň ich k…

01.08.2022