Súdnej rade bol podaný jeden návrh na voľbu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

02.02.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil ešte 11. januára tohto roka voľby kandidáta na funkciu prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Návrhy kandidátov na tento post bolo možné zasielať do 1. februára 2021.Túto možnosť využili len podpredseda súdnej rady Miloš Kolek a člen súdnej rady Lajos Mészáros. Vo svojom podaní navrhli ako vhodného kandidáta Jaroslava Maceka. „Ide o významného predstaviteľa slovenskej justície, ktorý prejavil mimoriadne zručnosti pri riadení Okresného súdu v Žiline, najmä v čase vytvárania Verejného registra partnerov verejného sektora. Osobne som ho nikdy nestretol, avšak zoznámil som sa s výsledkami jeho práce a životopisom.  Dokazujú, že ide o uchádzača, ktorý disponuje morálnou silou a potrebnou profesionálnou výbavou na zvládnutie úlohy postaviť na zelenej lúke nový najvyšší súd v našom štáte,“ myslí si predseda súdnej rady Ján Mazák.

O jeho ďalšom profesionálnom osude bude rozhodovať súdna rada na svojom zasadnutí 2. marca 2021 so začiatkom o 9:30. V tento deň sa kandidát najprv predstaví v krátkej prezentácii všetkým členom súdnej rady. Nasledovať budú otázky členov, ktoré by mali byť zamerané hlavne na doplnenie informácií  o morálnej i odbornej spôsobilosti Jaroslava Maceka na túto funkciu. Aby kandidát uspel, musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady. „Vytvoriť od úplných základov jeden z troch najvyšších súdov nie je prechádzka letným parkom. Na takú úlohu si môže trúfnuť len taký justičný manažér, ktorý má nejaké skúsenosti s utváraním nových rozhodovacích štruktúr v súdnictve. A uspel.  Zdá sa, že takto nastavené požiadavky zúžili priestor pre navrhovateľov kandidáta na prvého predsedu najvyššieho správneho súdu,“ tvrdí Ján Mazák.

Výsledky volieb sa vyhlasujú priamo na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba konala. Funkčné obdobie predsedu najvyššieho správneho súdu je päť rokov a začína plynúť deň po vymenovaní kandidáta za predsedu prezidentkou Slovenskej republiky.

nzov

Jaroslav Macek vzal späť súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR

JUDr. Jaroslav Macek dnes vzal späť svoj súhlas s kandidatúrou na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.  Rozhodnutie odô…

26.02.2021
nzov

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 sa bude konať 2. marca 2021 o 9:30 hod. prostredníctvom dištančnej formy. Na marcovom za…

22.02.2021
nzov

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii

Bývalý sudca JUDr. Pavol Polka sa ospravedlnil slovenskej justícii  - 651kB

19.02.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

19.02.2021