Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

29.04.2022

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie sudcu/sudkyne Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia mali možnosť predkladať návrhy na kandidátov do 29. apríla 2022 do 15:00 hod. Do tohto termínu však súdnej rade nebol doručený ani jeden takýto návrh.

Voľby, ktoré sa mali pôvodne konať 18. mája 2022 sa tak neuskutočnia. Hrozí teda, že sa Slovenskej republike nepodarí obsadiť post sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarcza. Tomu uplynie mandát 31. augusta tohto roka. Predseda súdnej rady preto vyhlási ďalšie voľby bezodkladne.

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022
nzov

Informácia o 5. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 27. apríla 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej repu…

28.04.2022