Súdnej rade Slovenskej republiky nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcov Všeobecného súdu Európskej únie

16.09.2021

Ešte v júli tohto roku vyhlásil predseda Súdnej rady  Ján Mazák voľby na dodatočného sudcu a sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy na kandidátov do 14. septembra. Do tohto termínu však Súdnej rade Slovenskej republiky nebol doručený ani jeden návrh na dodatočného sudcu ani sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Voľby, ktoré sa mali pôvodne konať 13. októbratohto roka sa tak neuskutočnia.

Vláda Slovenskej republiky je však aj naďalej povinná nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd Európskej únie. „Mrzí ma táto situácia, ale neviem urobiť nič iné, než vyhlásiť ďalšie, už štvrté voľby dvoch kandidátov na Všeobecný súd EÚ. Samozrejme, rokujem o tejto nepríjemnej situácii aj s ministerkou spravodlivosti, ktorá rovnako „hľadá“ vhodných kandidátov,  zatiaľ tiež bez úspechu. Ale ide o povinnosť Slovenska, takže si k problému musíme opäť sadnúť a porozmýšľať o riešení“ , reagoval predseda Súdnej rady Ján Mazák. 

Slovensko nedokáže obsadiť post dodatočného sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu od roku 2016. Teraz hrozí, že Slovensko nedokáže obsadiť ani post sudcu Všeobecného súdu, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarza.

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022