Súdnej rade Slovenskej republiky nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

05.11.2021

Ešte v septembri tohto roku vyhlásil predseda Súdnej rady  Ján Mazák voľby na dodatočného sudcu a sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia mohli predkladať návrhy na kandidátov do 05. novembra. Do tohto termínu však Súdnej rade Slovenskej republiky nebol doručený ani jeden návrh na kandidáta na dodatočného sudcu ani sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Voľby, ktoré sa mali pôvodne konať 02. decembra tohto roka sa tak neuskutočnia. Sú to v poradí už štvrté voľby, ktoré pre nulový počet kandidátov na obe významné funkcie budú musieť byť zrušené.

Vláda Slovenskej republiky je povinná nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd Európskej únie. Funkciu sudcu a dodatočného sudcu sa však doteraz ani po opakovaných pokusoch nepodarilo obsadiť.

nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021