Súdnu radu čaká obmena jej členov

Publikované
Posledný júnový deň uplynie päťročné funkčné obdobie štyrom členom súdnej rady;   7. februára 2022 sa svojej funkcie vzdala jedna členka súdnej rady.  Vzhľadom na to predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na náhradného člena/náhradnú členku súdnej rady za členku, ktorá sa predčasne vzdala funkcie a voľby na štyri miesta v súdnej rade, ktoré sa uvoľnia k 30. júnu 2022 v dôsledku skončenia funkčného obdobia. 
 
O tom, kto nahradí v súdnej rade členku, ktorá sa vzdala svojej funkcie a kto sa stane členom/členkou súdnej rady namiesto tých, ktorým uplynie koncom júna 2022 funkčné obdobie,  sa rozhodne vo voľbách konaných 21. apríla 2022.
 
Oprávnení navrhovatelia doručili predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi  v určenej lehote do 17. marca 2022 niekoľko návrhov. 
 
O pozíciu náhradného člena/náhradnej členky súdnej rady sa uchádza deväť kandidátov/kandidátok v západoslovenskom volebnom obvode.  
 
O miesta po dvoch členoch v súdnej rade  , ktorým končí funkčné obdobie 30.júna 2022,  v západoslovenskom volebnom obvode zabojuje jedenásť kandidátov. Stredoslovenský volebný obvod bude voliť jedného nového člena súdnej rady, pričom bol navrhnutý len     jeden kandidát, zatiaľ čo východoslovenský volebný obvod  bude voliť jedného nového člena súdnej rady z troch navrhnutých kandidátov.
 
Príloha
Zoznam kandidátok a kandidátov pdf - 145kB

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}