Súdnu radu čaká obmena jej členov

23.03.2022
Posledný júnový deň uplynie päťročné funkčné obdobie štyrom členom súdnej rady;   7. februára 2022 sa svojej funkcie vzdala jedna členka súdnej rady.  Vzhľadom na to predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na náhradného člena/náhradnú členku súdnej rady za členku, ktorá sa predčasne vzdala funkcie a voľby na štyri miesta v súdnej rade, ktoré sa uvoľnia k 30. júnu 2022 v dôsledku skončenia funkčného obdobia. 
 
O tom, kto nahradí v súdnej rade členku, ktorá sa vzdala svojej funkcie a kto sa stane členom/členkou súdnej rady namiesto tých, ktorým uplynie koncom júna 2022 funkčné obdobie,  sa rozhodne vo voľbách konaných 21. apríla 2022.
 
Oprávnení navrhovatelia doručili predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi  v určenej lehote do 17. marca 2022 niekoľko návrhov. 
 
O pozíciu náhradného člena/náhradnej členky súdnej rady sa uchádza deväť kandidátov/kandidátok v západoslovenskom volebnom obvode.  
 
O miesta po dvoch členoch v súdnej rade  , ktorým končí funkčné obdobie 30.júna 2022,  v západoslovenskom volebnom obvode zabojuje jedenásť kandidátov. Stredoslovenský volebný obvod bude voliť jedného nového člena súdnej rady, pričom bol navrhnutý len     jeden kandidát, zatiaľ čo východoslovenský volebný obvod  bude voliť jedného nového člena súdnej rady z troch navrhnutých kandidátov.
 
Príloha
Zoznam kandidátok a kandidátov pdf - 145kB
nzov

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej pre…

29.05.2023
nzov

Ústavný súd nepozastavil účinnosť zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Ústavný súd Slovenskej republiky  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa…

28.05.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

25.05.2023
nzov

Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna to…

24.05.2023