Súdnu radu čakajú voľby kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Publikované

Pre Slovenskú republiku predstavuje dlhodobý problém obsadiť významné medzinárodné funkcie na európskych súdoch. Do pôsobnosti súdnej rady patrí podľa ústavy aj predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov. Tí by mali pôsobiť za Slovensko v medzinárodných súdnych orgánoch. Súdna rada v septembri minulého roka zvolila troch kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu a jedného kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie a predložila ich vláde. Vláda Slovenskej republiky na svojom aprílovom zasadnutí neschválila predložených kandidátov.

Súdnu radu teda opätovne čakajú voľby troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva a jedného kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrhovatelia na predkladanie návrhov kandidátov na oba tieto posty mali zákonom stanovenú lehotu, ktorá uplynula 31. mája. Dnes je už známe, kto sa o významné funkcie bude uchádzať.

Notárska komora Slovenskej republiky, Združenie sudcov Slovenska a Slovenská advokátska komora navrhli ako jedného z kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva Ondreja Laciaka. Od roku 2016 pôsobí ako ad hoc sudca na danom súde, zároveň je, okrem iného, aj predsedom Výboru pre trestné právo v Rade Európskych advokátskych komôr.

Ďalším kandidátom na tento post je Radoslav Procházka. V oblasti európskeho práva má skúsenosti napríklad z pozície zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie či ako spolupredseda Pracovnej skupiny pre spravodlivosť a vnútro v rámci Národného konventu Slovenskej republiky o Európskej únii. Navrhlo ho Združenie sudcov Slovenska, Slovenská advokátska komora a člen Súdnej rady Slovenskej republiky Lajos Mészáros.

Trojicu kandidátov na funkciu sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva uzatvára Marcela Dolníková Žabková. Aktuálne pôsobí ako sudkyňa Okresného súdu Žilina a absolvovala študijný pobyt priamo na danom súde so sídlom v Štrasburgu. Na tento post ju navrhol člen súdnej rady Peter Šamko.

Jediným kandidátom na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie je Juraj Schwarcz, ktorý túto pozíciu zastáva od roku 2009. Ide o spoločný návrh predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky Marcely Kosovej a členov súdnej rady Dany Jelinkovej Dudzíkovej a Ľuboša Kunaya.

Voľby kandidátov na tieto významné medzinárodné sudcovské funkcie sa uskutočnia na zasadnutí súdnej rady 18. júna tohto roka.


Ďalšie tlačové správy