Súdnu radu Slovenskej republiky navždy opustil ďalší bývalý člen

Publikované

Členov súdnej rady ako aj celú odbornú verejnosť dnes zasiahla správa o úmrtí jedného zo svojich bývalých kolegov. Konkrétne ide o Jozefa Hrabovského, ktorý bol nielen dlhoročný sudca, ale aj uznávaný odborník v oblasti práva. Okrem toho, že pôsobil ako predseda a podpredseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, bol úzko spätý aj so Súdnou radou Slovenskej republiky. Aktívne v nej pôsobil v rokoch 2002 – 2007 a to nielen ako jej člen, ale aj podpredseda. Počas májového zasadnutia súdnej rady si jeho pamiatku uctili minútou ticha všetci aktuálni členovia a členky.


Ďalšie tlačové správy