Termín podania majetkového priznania sudcov sa blíži

07.03.2022
Sudca, ktorý v minulom roku vykonával funkciu musí podať svoje majetkové priznanie v lehote najneskôr do 31. marca 2022. Kým v minulosti boli majetkové priznania akceptované aj v písomnej listinnej podobe, tento rok sa prijímajú výlučne v elektronickej forme.

Aktuálne podávané majetkové priznania sudcov má výlučne v kompetencii Sekcia vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch sudcov a o sudcovskej spôsobilosti. V týchto dňoch slovenským sudcom a sudkyniam zasiela Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky potrebné informácie k bezchybnému podaniu majetkového priznania sudcu. Tento organizačný útvar následne majetkové priznania v súlade so zákonom preskúma a zhromaždí informácie na podklade požiadaviek kontrolných komisií súdnej rady. Vo finálnej fáze budú majetkové priznania zverejnené na webovom sídle súdnej rady. Za rok 2020 bolo zverejnených 1352 majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenska.

Podať majetkové priznanie za predchádzajúci rok je povinný každý sudca, ktorý  v tomto roku vykonával funkciu sudcu a to čo i len časť z neho. Musí byť zároveň vyplnené včasne, správne, pravdivo a v súlade s návodom, ktorý súdna rada vypracovala a následne schválila na svojom zasadnutí ešte v marci minulého roka. Podľa platnej právnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021 majetkové priznania sudcov v písomnej forme sa súdnej rade už neposielajú.
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023