Termín podania majetkového priznania sudkýň a sudcov sa blíži

14.03.2023

Už iba necelé tri týždne majú sudkyne a sudcovia na to, aby podali svoje majetkové priznania za predchádzajúci rok do zákonom stanovenej lehoty 31. marca 2023. Z celkového počtu 1411 aktívnych sudkýň a sudcov tak doteraz spravilo len 253.

Agendu majetkových priznaní sudkýň a sudcov vybavuje Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky. Pripravená je zabezpečiť profesionálnu odbornú výpomoc nielen v prípade otázok, ale aj pri samotnom vypĺňaní elektronického formulára. Sudkyne a sudcovia spoluprácu odborníkov využívajú veľmi často.

Zamestnanci Sekcie vyhľadávania informácií o majetkových pomeroch sudcov a o sudcovskej spôsobilosti, pod ktorých táto agenda spadá, denne vybavujú v priemere pätnásť telefonátov a rovnaký počet e-mailovej komunikácie. Doteraz zaevidovali zvýšený záujem sudkýň a sudcov postupovať v súlade s Návodom na vypĺňanie majetkových priznaní.

Z doterajšej praktických skúseností však vyplýva, že v predchádzajúcich obdobiach sa väčšina sudkýň a sudcov obracala so žiadosťami o pomoc pri vypĺňaní majetkových priznaní spravidla až v posledných dvoch marcových týždňoch. Napriek tomu, že odborní zamestnanci sú pripravení poskytnúť potrebnú súčinnosť, hrozí, že najmä po organizačno-technickej stránke nebudú môcť poskytovať okamžitú pomoc pri jednotlivých žiadostiach v posledných dňoch pred zákonom stanoveným termínom podania majetkového priznania.

nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023