Upozornenie pre verejnosť

07.05.2020

Vo štvrtok 7. mája 2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č.  OLP/3881/2020 zo dňa 6. mája, z ktorého vyplýva, že na najbližšom zasadnutí Súdnej rady SR v pondelok 11. mája 2020 sa už môže zúčastniť aj verejnosť. Účasť verejnosti v priestoroch sídla súdnej rady však predstavuje zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19 tak vo vzťahu k členom súdnej rady, pozvaným osobám, zamestnancom Kancelárie súdnej rady, ako aj samotnej prítomnej verejnosti.  Osoby z radov verejnosti, ktoré majú záujem osobne sa zúčastniť na zasadnutí súdnej rady, preto upozorňujeme na povinnosť dodržiavať Opatrenie vedúceho Kancelárie  Súdnej rady SR č. 2/2020 zo dňa 23. marca 2020, ktorého úplné znenie je k dispozícii tu.

Vzhľadom na priestorové podmienky sídla súdnej rady si zároveň dovoľujeme požiadať verejnosť, aby namiesto osobnej účasti na zasadnutí súdnej rady uprednostnila sledovanie priebehu zasadnutia súdnej rady online, prostredníctvom priameho prenosu, ktorý sme pre vás zabezpečili formou streamu na webovej stránke súdnej rady a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR.

nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021