Upozornenie pre verejnosť

07.05.2020

Vo štvrtok 7. mája 2020 zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR Opatrenie č.  OLP/3881/2020 zo dňa 6. mája, z ktorého vyplýva, že na najbližšom zasadnutí Súdnej rady SR v pondelok 11. mája 2020 sa už môže zúčastniť aj verejnosť. Účasť verejnosti v priestoroch sídla súdnej rady však predstavuje zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19 tak vo vzťahu k členom súdnej rady, pozvaným osobám, zamestnancom Kancelárie súdnej rady, ako aj samotnej prítomnej verejnosti.  Osoby z radov verejnosti, ktoré majú záujem osobne sa zúčastniť na zasadnutí súdnej rady, preto upozorňujeme na povinnosť dodržiavať Opatrenie vedúceho Kancelárie  Súdnej rady SR č. 2/2020 zo dňa 23. marca 2020, ktorého úplné znenie je k dispozícii tu.

Vzhľadom na priestorové podmienky sídla súdnej rady si zároveň dovoľujeme požiadať verejnosť, aby namiesto osobnej účasti na zasadnutí súdnej rady uprednostnila sledovanie priebehu zasadnutia súdnej rady online, prostredníctvom priameho prenosu, ktorý sme pre vás zabezpečili formou streamu na webovej stránke súdnej rady a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020