V Bratislave sa bude konať Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád

04.04.2019

Pravidelné rokovanie súdnych rád z celej Európskej únie sa tentoraz bude konať v Bratislave. V dňoch 5. – 7. júna 2019 bude Súdna rada Slovenskej republiky organizovať Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád.

Už minulý rok Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky začala s prípravami na toto významné medzinárodné justičné podujatie. Zúčastnia sa na ňom vrcholní predstavitelia a zástupcovia súdnych rád členských štátov Európskej únie, ako aj predstavitelia súdnych správ alebo ministerstiev spravodlivosti tých členských štátov Európskej únie, ktoré nemajú súdnu radu. Na valnom zhromaždení sa zúčastnia aj zástupcovia európskych inštitúcií, najmä Európskej komisie a Európskeho parlamentu, Európskej rady advokátov a právnických spoločností a mnohí ďalší.  


„Našou úlohou bude vytvoriť tomuto významnému medzinárodnému zhromaždeniu čo najlepšie materiálno – technické podmienky a prezentovať našu súdnu radu ako nielen výborného hostiteľa, ale aj inštitúciu, ktorá má v slovenskom právnom štáte nezastupiteľnú úlohu.“ Zdôraznila predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková.

Bratislavské Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád bude zaujímavejšie a významnejšie aj z hľadiska záverov, ktoré prinesie. Uskutoční sa totiž po tohtoročných voľbách do európskych inštitúcií a jeho cieľom bude tzv. Bratislavský manifest. Ten by mal ukázať Európskej Únii dôležitosť a nezastupiteľnú úlohu súdnych rád a justície v právnom štáte.

Na valnom zhromaždení budú prezentované aj výsledky prieskumu Európskej siete súdnych rád o nezávislosti sudcov, ktorý bol iniciovaný v rámci nosného projektu Nezávislosť, zodpovednosť a kvalita justície. Prostredníctvom Súdnej rady SR tak máme možnosť získať ucelený pohľad našich sudcov na ich výkon práce. Cieľom je zistiť vnímanie súdnictva samotnými sudcami a práve výsledky dôležitého prieskumu prinesie aj Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád v Bratislave.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020