V procese voľby nového zloženia Ústavného súdu SR budú aj kandidáti navrhnutí predsedníčkou súdnej rady

07.01.2019

 Deviatim sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky uplynie 16. februára tohto roka funkčné obdobie. Predseda Národnej rady SR, Andrej Danko, preto vyhlásil voľby kandidátov na túto prestížnu funkciu. Voľby sú o to významnejšie, že okrem samotného predsedu ústavného súdu sa obmení takmer celé jeho trinásťčlenné zloženie. Posledný termín na podanie návrhov je 7. január 2019.

 V októbri minulého roka bol prijatý zákon o ústavnom súde, ktorý priniesol niekoľko zmien. Po novom sa rozšíril okruh subjektov oprávnených navrhnúť kandidáta na sudcu ústavného súdu, a to o verejného ochrancu práv, predsedu súdnej rady či niektorých jej členov. Prvýkrát v histórii teda bude môcť ovplyvniť zloženie Ústavného súdu SR aj aktuálna predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková. Svoju novú kompetenciu sa rozhodla využiť,  a preto dnes predložila návrhy na voľbu kandidátov na sudcov ústavného súdu do podateľne Kancelárie Národnej rady SR. Kandidátmi predsedníčky Súdnej rady SR sa stali: Pavol Malich, Daniela Švecová, Peter Melicher a Monika Jankovská. „Všetci kandidáti spĺňajú zákonom stanovené kritériá. Obzvlášť som sa zameriavala na oblasti, v ktorých sa vo svojej praxi realizovali, ako aj v ktorých aktuálne  pôsobia, a zároveň majú skúsenosti zo súdnej praxe, čo vnímam ako bonus. Osvedčili tým schopnosť aplikovať a vykladať právny poriadok Slovenskej republiky. Vzhľadom na dlhodobú zaťaženosť justície osvedčili tiež schopnosť zvládnuť mimoriadnu pracovnú záťaž, ktorá je tiež dôležitá pre pozíciu ústavného sudcu“, priblížila Lenka Praženková, predsedníčka súdnej rady. Vzhľadom na okruh kandidátov, navrhovaných inými oprávnenými subjektmi, ktorých mená boli v uplynulých dňoch aj medializované, sa predsedníčkin zoznam potenciálne navrhovaných kandidátov zúžil. „Pozitívne vnímam a hodnotím doposiaľ zverejnený zoznam mien. Vyzerá to tak, že v blížiacich sa voľbách bude dostatok kvalitných kandidátov na ústavných sudcov. V rámci okruhu kandidátov, navrhnutých inými subjektmi, sa nachádzajú aj mená, s ktorými sa stotožňujem, nepovažovala som však za právne významné ich duplikovať. Hoci niektorí z mnou navrhovaných kandidátov sa už medzi zverejnenými menami nachádzajú, je to len z dôvodu, že som sa pre nich rozhodla už pred ich zverejnením“, uviedla Praženková.

 S vypočutím všetkých navrhnutých kandidátov ústavnoprávny výbor začne 23.1.2019. Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 29. januára 2019. Následne budúcich sudcov ústavného sudu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident Slovenskej republiky. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť dvanásťročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.
 

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020