Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád. Slovinsko, Ľubľana 7. – 9. jún 2023

12.06.2023
ENCJ GA family photo

Každoročné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád (ďalej len „Valné zhromaždenie“) sa konalo v Slovinsku, v jeho hlavnom meste Ľubľane 7. až 9. júna 2023. Súdnu radu Slovenskej republiky, ktorá je aj členkou Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, zastupoval Ján Mazák. 

Najvýznamnejšími výsledkami rokovaní Valného zhromaždenia bolo jednomyseľné prijatie súdnych rád v Bosne Hercegovine,  Moldave a Ukrajine za pozorovateľov v Európskej sieti súdnych rád. Osobitný význam pre všetky súdne rady pôsobiace v Európskej únii má vzorový Kódex správania sa členov/členiek súdnej rady, formulujúci etické pravidlá pre všetkých, ktorí tvoria súdne rady.   

Záver Valného zhromaždenia patril, okrem iného, prijatiu Ľubľanskej deklarácie „Súdy pripravené na budúcnosť“. Deklarácia pomenúva základné problémy a výzvy pre súdnictvo v digitálnom veku, ktorý bude vplývať, rovnako ako umelá inteligencia, aj na výkon súdnej moci. 

Komplexné výsledky Valného zhromaždenia budú dostupné na webovom sídle Európskej siete súdnych rád https://www.encj.eu/general-assembly.

Prílohy:
Ľubľanská deklarácia v anglickom jazyku pdf - 116kB
Ľubľanská deklarácia v slovenskom jazyku pdf - 134kB
 
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023