Vladimír Sklenka klamal OČTK v prípade predsedníčky súdnej rady

13.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, má vedomosť o tom, že bývalý sudca Vladimír Sklenka, na ktorého podala úspešný disciplinárny návrh sa vyjadroval aj k jej osobe. Vladimír Sklenka je v situácii, ktorú si privodil svojim protizákonným konaním, čím dehonestoval dôveru v justíciu. Javí sa, že sa ďalším trestným činom, a to krivým obvinením, či ohováraním, snaží privodiť si lepšiu životnú situáciu a výhodnejšie postavenie v možnom trestnom konaní. Ide o človeka, ktorý sa priznáva k páchaniu rozsiahlej trestnej činnosti a v záujme zachovania slobody vo svoj prospech, prekrúca skutočnosti tak, aby zámerne zdiskreditoval viaceré osoby.

Predsedníčke súdnej rady bolo signalizované, že nemá voči danému sudcovi podnikať žiadne disciplinárne kroky, keďže jej to v budúcnosti „spočíta“. Napriek tomu sa nedala zastrašiť a okamžite rozhodla, z titulu svojej kompetencie, podať na jeho osobu disciplinárny návrh.

Pokiaľ ide o vec, ku ktorej Vladimír Sklenka hovorí, že „počul z počutia, že sa predsedníčka súdnej rady mala o daný spis zaujímať“, tak treba uviesť vec na pravú mieru. Predsedníčka sa o tento spis zaujímala len z titulu funkcie predsedu súdnej rady pri vybavovaní podnetu občana na disciplinárne konanie voči sudkyni, vyššiemu súdnemu úradníkovi, ako aj voči postupu predsedu súdu.Daný podnet vybavoval Odbor legislatívny a právny Kancelárie Súdnej rady SR ešte v roku 2017 a je riadne zaevidovaný a archivovaný Kanceláriou Súdnej rady SR. V žiadnom prípade tak nemohlo ísť o žiadny pokus oovplyvňovanie akejkoľvek strany alebo akékoľvek iné nekalé konanie. Predsedníčka súdnej rady preto podá na Vladimíra Sklenku trestné oznámenie.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020