Vladimír Sklenka klamal OČTK v prípade predsedníčky súdnej rady

13.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, má vedomosť o tom, že bývalý sudca Vladimír Sklenka, na ktorého podala úspešný disciplinárny návrh sa vyjadroval aj k jej osobe. Vladimír Sklenka je v situácii, ktorú si privodil svojim protizákonným konaním, čím dehonestoval dôveru v justíciu. Javí sa, že sa ďalším trestným činom, a to krivým obvinením, či ohováraním, snaží privodiť si lepšiu životnú situáciu a výhodnejšie postavenie v možnom trestnom konaní. Ide o človeka, ktorý sa priznáva k páchaniu rozsiahlej trestnej činnosti a v záujme zachovania slobody vo svoj prospech, prekrúca skutočnosti tak, aby zámerne zdiskreditoval viaceré osoby.

Predsedníčke súdnej rady bolo signalizované, že nemá voči danému sudcovi podnikať žiadne disciplinárne kroky, keďže jej to v budúcnosti „spočíta“. Napriek tomu sa nedala zastrašiť a okamžite rozhodla, z titulu svojej kompetencie, podať na jeho osobu disciplinárny návrh.

Pokiaľ ide o vec, ku ktorej Vladimír Sklenka hovorí, že „počul z počutia, že sa predsedníčka súdnej rady mala o daný spis zaujímať“, tak treba uviesť vec na pravú mieru. Predsedníčka sa o tento spis zaujímala len z titulu funkcie predsedu súdnej rady pri vybavovaní podnetu občana na disciplinárne konanie voči sudkyni, vyššiemu súdnemu úradníkovi, ako aj voči postupu predsedu súdu.Daný podnet vybavoval Odbor legislatívny a právny Kancelárie Súdnej rady SR ešte v roku 2017 a je riadne zaevidovaný a archivovaný Kanceláriou Súdnej rady SR. V žiadnom prípade tak nemohlo ísť o žiadny pokus oovplyvňovanie akejkoľvek strany alebo akékoľvek iné nekalé konanie. Predsedníčka súdnej rady preto podá na Vladimíra Sklenku trestné oznámenie.

nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021