Vladimír Sklenka ostane aj naďalej bez talára

27.11.2019
Dnes v sídle súdnej rady zasadal odvolací disciplinárny senát, ktorý rozhodoval o odvolaní voči rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu v prípade Vladimíra Sklenku. Návrh na začatie disciplinárneho konania podala ako jediná z možných navrhovateľov práve predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková. Vo svojom podaní navrhla odvolanie z funkcie sudcu a súčasne aj pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Návrhu na dočasné pozastavenie funkcie sudcu disciplinárny senát vyhovel. Napriek tomu, že sa Vladimír Sklenka odvolal voči tomuto rozhodnutiu, dnes je verdikt jasný. Odvolací senát zamietol jeho odvolanie a dané rozhodnutie je teda dnešným dňom – t.j. 27.11. 2019, právoplatné.

Predsedníčka súdnej rady, Lenka Praženková, využila ešte v októbri tohto roka svoju zákonnú kompetenciu podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Keďže komisia súdnej rady zriadená na tento účel v súčasnom zložení, jej neposkytuje informácie potrebné k právnym úkonom, na základe ktorých by mohla využiť svoju návrhovú kompetenciu na podávanie disciplinárnych návrhov, si musí predsedníčka súdnej rady právne podklady zabezpečovať samostatne a iniciatívne. Lenka Praženková tak spravila aj v prípade podania návrhu na začatie disciplinárneho konania voči Vladimírovi Sklenkovi. Daný návrh iniciatívne podrobila samostatnej dôkladnej analýze.  Vychádzajúc zo súčasnej právnej úpravy vidí závažný dôvod v osobnej integrite daného sudcu. „Disciplinárny návrh bol postavený na nekonaní daného sudcu. Po úkonoch orgánov činných v trestnom konaní, ako aj následnej medializácii mal tento sudca primeraný priestor na to, aby sa vyjadril k celej situácii. Dostatočným spôsobom však nevysvetlil pochybnosti ohľadom jeho sudcovskej integrity, čiže splnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To aj napriek tomu, že na to mal dostatok času, ako i príležitostí. Tak závažným spôsobom narúša dôveryhodnosť justície,“ vysvetlila Lenka Praženková. Odvolací senát zamietol odvolanie, ktoré podal Vladimír Sklenka a ten tak aj naďalej ostáva bez sudcovského talára.

Nejde o jediný prípad, kde predsedníčka súdnej rady rázne a aktívne zakročila voči sudcom, u ktorých boli v auguste tohto roka vykonané zaisťovacie úkony v súvislosti s komunikáciou s Mariánom Kočnerom. Zákonnú kompetenciu podať návrh na začatie disciplinárneho konania využila aj v prípade Miriam Repákovej. Tá sa nakoniec na jeho základe rozhodla vzdať funkcie sudcu.
nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020