Voľba členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode

08.07.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 8. júla 2021 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľbu jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode na deň 7. septembra 2021 od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doručia predsedovi súdnej rady návrhy kandidátov na členku/člena súdnej rady v lehote do 2. augusta 2021 do 15.00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.

Príloha: Vyhlásenie voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode pdf - 411kB

nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

29.07.2021
nzov

Stretnutie vedenia Súdnej rady Slovenskej republiky, Združenia sudcov Slovenska a nezávislej sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu

Dňa 3. augusta 2021 sa v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky uskutoční stretnutie vedenia súdnej rady s novozvolenými predstaviteľmi Združenia s…

26.07.2021
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky určil termín 12. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 19. augusta…

26.07.2021
nzov

Vyhlásenie voľby na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil  dnes, dňa 14. júla 2021, voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slov…

14.07.2021