Voľba členky/člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode

08.07.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 8. júla 2021 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľbu jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode na deň 7. septembra 2021 od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doručia predsedovi súdnej rady návrhy kandidátov na členku/člena súdnej rady v lehote do 2. augusta 2021 do 15.00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.

Príloha: Vyhlásenie voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode pdf - 411kB

nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021