Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode

30.09.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 30. septembra 2021 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľbu jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode na deň 29. novembra 2021 od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doručia predsedovi súdnej rady návrhy kandidátov na členku/člena súdnej rady v lehote do 25. októbra 2021 do 15.00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.

Príloha: Vyhlásenie voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode pdf - 451kB
nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021