Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode

30.09.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 30. septembra 2021 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľbu jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode na deň 29. novembra 2021 od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doručia predsedovi súdnej rady návrhy kandidátov na členku/člena súdnej rady v lehote do 25. októbra 2021 do 15.00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.

Príloha: Vyhlásenie voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode pdf - 451kB
nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022