Voľba predsedu najvyššieho súdu po štvrtýkrát

11.03.2020

Už po štvrtýkrát bude Súdna rada SR rozhodovať o tom, kto sa postaví na čelo Najvyššieho súdu SR. O post predsedu najvyššieho súdu zabojujú dvaja kandidáti: Ivan Rumana a Ján Šikuta.

Voľba bola v tomto roku vyhlásená na januárovom zasadnutí súdnej rady. Predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková, následne vyzvala všetky oprávnené subjekty na predloženie návrhu kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR. Využila zároveň svoju návrhovú kompetenciu a spolu s ďalšími jedenástimi členmi súdnej rady podala návrh kandidáta na zaujatie tejto významnej funkcie.

O predsednícku stoličku sa tak vo voľbách bude uchádzať Ivan Rumana. „Návrh kandidáta na predsedu najvyššieho súdu podaný dvanástimi členmi súdnej rady zvolenými tak sudcami, Národnou radou SR, či vládou SR, vzišiel zo vzájomnej diskusie medzi členmi súdnej rady, po predchádzajúcej neúspešnej voľbe predsedu Najvyššieho súdu SR, s cieľom zabezpečiť riadny chod a vedenie tohto významného ústavného orgánu“, vysvetlila predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková. Jeho protikandidátom je Ján Šikuta, ktorý kandidoval už v minuloročnej novembrovej voľbe. O jeho predpokladoch na zaujatie funkcie je presvedčená Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III.

V októbri minulého roka uplynulo Daniele Švecovej, bývalej predsedníčke najvyššieho súdu, päťročné funkčné obdobie. Súdna rada považuje za mimoriadne dôležité vyriešiť patovú situáciu, týkajúcu sa opakovanej neúspešnej voľby predsedu najvyššieho súdu. „Verím, že v tejto voľbe dôjde k naplneniu významnej ústavnej kompetencie súdnej rady zvoliť kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR a predložiť ho na vymenovanie do funkcie prezidentkou Slovenskej republiky. Kompletné a funkčné vedenie najvyššieho súdu je dôležité pre plynulý a efektívny chod tejto najvyššej súdnej autority“, priblížila Lenka Praženková.

Lehotu na predloženie návrhu vhodného kandidáta mali oprávnení navrhovatelia do 10. marca. O tom, kto zasadne do predsedníckeho kresla, rozhodnú členovia súdnej rady na mimoriadnom zasadnutí 30. marca 2020. Každé zasadnutie súdnej rady je zo zákona verejné. Voľbu predsedu Najvyššieho súdu SR však bude môcť široká verejnosť sledovať naživo aj na diaľku. Predsedníčka súdnej rady opäť zabezpečila online prenos z voľby predsedu najvyššieho súdu na svojom facebookovom profile.

 

nzov

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Tr…

11.08.2020
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

07.08.2020
nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020