Voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

09.09.2019

Na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 9. septembra 2019 sa ani v opakovanej voľbe nepodarilo zvoliť predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Osemnásť členov súdnej rady rozhodovalo o ďalšej budúcnosti najvyššieho súdu. Spomedzi štyroch navrhnutých kandidátov volili predsedu najvyššieho súdu. Členovia mandátovej komisie súdnej rady ešte pred predstavovaním a vypočutím jednotlivých kandidátov dospeli k záveru, že kandidátom je naďalej aj Štefan Harabin. Svojej kandidatúry sa totiž nevzdal riadne  písomnou formou. Prítomní kandidáti si losovaním zvolili poradie, v akom pred súdnou radou prezentovali svoju osobu a a svoje predstavy o pôsobení vo funkcii predsedu najvyššieho súdu. Pred členmi súdnej rady sa ako prvá predstavila Ivetta Macejková, po nej nasledovala Jana Bajánková a trojicu prítomných kandidátov uzavrela Soňa Mesiarkinová. V prvej vyhlásenej voľbe neuspela ani jedna z kandidátok, keďže k zvoleniu do funkcie predsedu najvyššieho súdu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov súdnej rady. V tomto prípade sa ani jednej z prítomných kandidátok nepodarilo získať 10 potrebných hlasov. V opakovanej voľbe, ktorá sa uskutočnila ešte na tom istom zasadnutí súdnej rady,  sa vzhľadom na najvyšší počet hlasov a druhý najvyšší počet hlasov  zúčastnili Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová. Ani jedna z kandidátok však v opakovanej voľbe nezískala potrebných 10 hlasov členov súdnej rady.  „Zákon hovorí, že najneskôr do 120 dní sa musí uskutočniť nová voľba predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Aby boli dodržané zákonné lehoty, novú voľbu vyhlásim najneskôr 45 dní pred jej konaním“, priblížila ďalší postup predsedníčka Súdnej rady SR, Lenka Praženková.

Zoznam ďalších potenciálnych kandidátov závisí od  návrhových subjektov. Kandidátov na predsedu najvyššieho súdu môže súdnej rade navrhnúť člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov Najvyššieho súdu, sudca Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti. Predsedom Najvyššieho súdu SR sa môže stať len sudca najvyššieho súdu. Jednotlivé návrhy kandidátov sa doručujú priamo predsedníčke súdnej rady. „Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcej voľbe. Voľba sa uskutoční opäť na verejnom zasadnutí súdnej rady a hlasovanie bude prebiehať tajne“, zdôraznila Lenka Praženková.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020