Voľby piatich členiek/členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode

Publikované
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 17. februára 2022 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 1 zákona   č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov voľby  piatich členiek/členov Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode na deň 21. apríla 2022 od 09:00 hod. do 17:00 hod.

Predseda vyhlásil voľby so zreteľom na vzdanie sa funkcie členky súdnej rady Marcely Kosovej dňa 7. februára 2022 a na skutočnosť, že 30. júna 2022 uplynie funkčné obdobie členom súdnej rady: Milošovi Kolekovi, Erike Zajacovej, Pavlovi Pilekovi a Jánovi Burikovi.

Oprávnení navrhovatelia podľa § 11 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov doručia predsedovi súdnej rady návrhy kandidátov na členky/členov súdnej rady v lehote do 17. marca 2022 do 15.00 hod. Na neskôr doručené návrhy sa neprihliada.

Príloha:

Ďalšie tlačové správy