Vybavené žiadosti sudcov o preloženie do roku 2014

 
  P. č. Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
             
  1 JUDr. Natália
Kolláriková
08.12.2010 OS Piešťany OS Bratislava V 30. august 2011,
Uznesenie č. 1255
Žiadosti vyhovené
 
  2 JUDr. Lea
Stovičková
02.05.2011 KS Trnava KS Bratislava 8. marec 2012,
Uznesenie č. 1320
Žiadosti nevyhovené
 
  3 JUDr. Ondrej
Kekeňák
03.05.2011 OS Piešťany OS Brezno 30. august 2011,
Uznesenie č. 1252
Žiadosti vyhovené
 
  4 JUDr. Jana
Jarošová
06.05.2011 OS Trenčín OS Piešťany 30. august 2011,
Uznesenie č. 1254
Žiadosti vyhovené
 
  5 JUDr. Andrea
Gindlová
10.05.2011 OS Bánovce n. Bebravou OS Žiar n. Hronom 8. marec 2012,
Uznesenie č. 1319
Žiadosti vyhovené
 
  6 JUDr. Peter
Kvietok
18.05.2011 OS Revúca OS Brezno 30. august 2011,
Uznesenie č. 1253
Žiadosti nevyhovené
 
  7 JUDr. Eva
Mészárosová
17.06.2011 OS Bratislava I OS Bratislava V 30. august 2011,
Uznesenie č. 1258
Žiadosti vyhovené
 
  8 JUDr. Beata
Gešvantnerová
24.06.2011 OS Zvolen OS Prievidza 8. marec 2012,
Uznesenie č. 1318
Žiadosti vyhovené
 
  9 JUDr. Peter
Hrnčiar
06.07.2011
OS Žilina
 
OS Liptovský
Mikuláš
 
24. apríl 2012,
Uznesenie č. 1335
Žiadosti nevyhovené
 
  10 JUDr. Ingrid
Kalináková
07.07.2011 OS Svidník OS Prešov 30. august 2011,
Uznesenie č. 1259
Žiadosti vyhovené
 
  11 JUDr. Eliška
Wagshalová
09.09.2011 OS Bardejov OS Košice I,
Košice II, Košice
- okolie, Prešov
 
listom z 12. januára 2012
zobrala žiadosť späť
 
  12 JUDr. Jozef
Medveď 
23.09.2011 OS Martin
 
OS Žiar
nad Hronom
8. marec 2012,
Uznesenie č. 1317
Žiadosti nevyhovené
 
  13 JUDr. Dušan
Krč - Šebera
26.09.2011 OS Komárno
 
OS Piešťany listom z 9. februára 2012
zobral žiadosť späť
 
  14 JUDr. Martin
Baločko
27.10.2011 OS Revúca  OS Košice I 8. marec 2012,
Uznesenie č. 1314
Žiadosti vyhovené
 
  15 JUDr. Mária
Husárová
28.10.2011 OS Spišská
Nová Ves
 
OS Košice I,
Košice II,
Košice - okolie
 
16. október 2012,
Uznesenie č. 13 
Žiadosti nevyhovené
 
  16 JUDr. Marek
Čech
21.11.2011 OS Prešov
 
OS Košice I listom zo 16. januára 2012
zobral žiadosť späť
 
  17 JUDr. Štefan
Novák
01.12.2011 OS Banská
Bystrica
 
OS Zvolen listom z 9. októbra 2012
zobral žiadosť späť
 
  18 Mgr. Richard
Golis
08.12.2011 OS Čadca OS Žilina 8. marec 2012,
Uznesenie č. 1316
Žiadosti nevyhovené
 
  19 JUDr. Petra
Príbelská, PhD.
02.02.2012 KS Trnava KS Bratislava 24. apríl 2012,
Uznesenie č. 1334
Žiadosti vyhovené
 
  20 JUDr. Zuzana
 Kudlovská
02.02.2012 OS Michalovce OS Košice I 8. marec 2012, Uznesenie č. 1315
Žiadosti vyhovené
 
  21 Mgr. Anna
Vargová
03.04.2012 OS Prešov OS Košice I,
Košice II, Košice
okolie,Prešov
 
16. október 2012,
Uznesenie č. 13 
Žiadosti nevyhovené
 
  22 Mgr. Kristína
Ferencziová
27.08.2012 OS Trnava OS Galanta 16. október 2012,
uznesenie č. 11
Žiadosti vyhovené
 
  23 JUDr. Ingrid
Kalináková
31.08.2012 OS Prešov OS Košice I listom z 11. septembra 2012
vzala svoju žiadosť späť
 
  24 JUDr. Peter
Šamko
13.09.2012 OS Pezinok OS Bratislava I listom z 24. októbra 2012
zobral žiadosť späť
 
  25 JUDr. Rastislav
Dlugoš
11.05.2011 OS Nové Mesto n.Váhom OS Trnava listom z 25. októbra 2012 zobral svoju žiadosť späť
 
  26 JUDr. Ingrid
Daxner
12.09.2012 OS Pezinok OS Bratislava II listom z 8. novembra 2012 zobrala svoju žiadosť späť
 
  27 JUDr. Ľubov
Vargová
27.01.2012 OS Prešov OS Vranov nad
Topľou
listom z 22. novembra 2012 zobrala svoju žiadosť späť
 
  28 JUDr. Martin
Kopina
15.05.2012 OS Humenné OS Vranov nad
Topľou
27. november 2012
Uznesenie č. 25
Žiadosti vyhovené
 
  29 JUDr. Vladimír
Varga
16.05.2012 OS Vranov nad
Topľou
OS Humenné 27. november 2012
Uznesenie č. 26
Žiadosti vyhovené
 
  30 Mgr. Ján
Stanček
19.11.2012 OS Bratislava III OS Pezinok 22. január 2013 , Uznesenie č. 46, Žiadosti vyhovené
 
  31 JUDr. Ľubov
Vargová
10.12.2012 OS Prešov OS Vranov nad
Topľou
22. január 2013, Uznesenie č. 47, Žiadosti vyhovené
 
  32 JUDr. Eliška
Wagshalová
21.12.2012 OS Bardejov OS Prešov 26. február 2013, Uznesenie č. 63, Žiadosti vyhovené
 
  33 JUDr. Rastislav
Sikorjak
14.01.2012 OS Revúca OS Prešov 26. február 2013,
Uznesenie č. 64, Žiadosti vyhovené
 
  34 JUDr. Barbora
Štefanová
02.05.2011 OS Partizánske OS Trenčín 28. marec 2013,
Uznesenie č. 77, 
žiadosti vyhovené
 
  35 JUDr. Ľuboš
Baka
22.10.2012 OS Žiar n. Hronom OS Levice 28. marec 2013, Uznesenie č. 78, 
žiadosti vyhovené
 
  36 JUDr. Arpád
Pastorek
18.07.2011 OS Levice OS Komárno 21. máj 2013
Uznesenie č. 111,
žiadosti nevyhovené
 
  37 JUDr. Erika Némethová
Stiffelová
26. 02.2013 OS Bratislava IV OS Bratislava V 21. máj 2013
Uznesenie č. 109,
žiadosti vyhovené
 
  38 JUDr. Tatiana
Redenkovičová
Koprdová
01.03.2013 OS Bratislava I OS Bratislava IV 21. máj 2013
Uznesenie č. 110,
žiadosti vyhovené
 
  39 JUDr. Lenka Halmešová 30.05.2013 OS Topolčany OS Nitra 18. júl 2013
Uznesenie č. 135,
žiadosti nevyhovené
 
  40 JUDr. Adriana
Považanová
12.09.2011 OS Partizánske OS Zvolen 24. september 2013
Uznesenie č. 147,
žiadosti vyhovené
 
  41 JUDr. Alena 
Blašková
09.05.2013 OS Topoľčany OS Partizánske 24. september 2013
Uznesenie č. 151,
žiadosti vyhovené
 
  42 JUDr. Andrej
Matušovic
21.08.2013 OS Levice OS Žiar nad Hronom 24. september 2013
Uznesenie č. 152,
žiadosti vyhovené
 
  43 JUDr. Renáta 
Mihalíková
10.09.2013 OS Piešťany OS Topoľčany 29. október 2013
Uznesenie č. 179,
žiadosti nevyhovené
 
  44 JUDr. Mária
Ondriašová
23.10.2013 OS Bratislava I OS Malacky 2. december 2013
Uznesenie č. 199,
žiadosti nevyhovené
 
  45 Mgr Richard 
Golis
29.10.2013 OS Čadca OS Žilina 2. december 2013
Uznesenie č. 209,
žiadosti vyhovené
 
  45 JUDr. Jana
Ocelková
14.03.2013 OS Malacky OS Pezinok 31. marec 2014
Uznesenie č. 244, Žiadosti vyhovené
 
  46 JUDr. Ingrid
Daxner
23.05.2013 OS Pezinok OS Bratislava II 31. marec 2014
Uznesenie č. 246, Žiadosti nevyhovené
 
  47 JUDr. Vladimíra Slobodová 28.11.2013 OS Pieštany OS Skalica 31. marec 2014
Uznesenie č. 245, Žiadosti vyhovené
 
  48 JUDr. Peter
Csank
20.01.2014 OS Revúca OS Rimavská Sobota 31. marec 2014
Uznesenie č. 250, Žiadosti vyhovené
 
  49 JUDr. Lea
Stovičková
03.02.2014 KS Trnava KS Bratislava 31. marec 2014
Uznesenie č. 248, Žiadosti nevyhovené
 
  50 JUDr. Karol 
Posluch
17.02.2014 OS Bratislava II OS Bratislava V 31. marec 2014
Uznesenie č. 243, Žiadosti vyhovené
 
  51 JUDr. Petra
Priečinská
21.02.2014 OS Pezinok OS Bratislava II 31. marec 2014
Uznesenie č. 247, Žiadosti vyhovené
 
  52 JUDr. Zdenko
Čaniga
19.03.2014 OS Bratislava III OS Pezinok 20. máj 2014 
Uznesenie č. 270,
Žiadosti vyhovené
 
  53 JUDr. David 
Lindtner
19.03.2014 OS Pezinok OS Bratislava III 20. máj 2014 
Uznesenie č. 271,
Žiadosti vyhovené
 
  54 JUDr. Lenka
Halmešová
25.10.2013 OS Topoľčany OS Nitra 16. september 2014 
Uznesenie č. 313,
Žiadosti vyhovené
 
  55 JUDr. Valéria
Černegová
14.03.2013 OS Humenné OS Bratislava V 26. september 2014 
Uznesenie č. 331, Žiadosti vyhovené
 
  56 JUDr. Karol
Krochta
05.05.2014 OS Bardejov OS Stará Ľubovňa 26. september 2014 
Uznesenie č. 332, Žiadosti vyhovené
 
  57 Mgr. Martin
Štubniak
10.09.2014 OS Námestovo OS Zvolen 10. november 2014 
Uznesenie č. 354, Žiadosti vyhovené
 
  58 JUDr. Dušan Krč – Šebera 25.03.2014 OS Komárno OS Skalica 16. september 2014
Uznesenie č. 307,
Sudca preložený na súd vyššieho stupňa (KS v Trenčíne)
 
             

* OS - Okresný súd
** KS - Krajský súd