Vybavené žiadosti sudcov o preloženie na Správny súd podľa § 3 ods. 8 zákona č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
ThDr. JUDr. Peter Melichárek 3.8.2022 hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Košiciach Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 358/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti nevyhovené
Mgr. Jana Fandáková 12.8.2022 Okresný súd Spišská Nová Ves Správny súd v Košiciach  Uznesenie č. 360/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
Mgr. Slavomír Podhorský 17.8.2022 Okresný súd Rožňava Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 362/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
JUDr. Tomáš Kuruc 24.8.2022 hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Košiciach Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 364/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
JUDr. Drahomíra Mikulajová 25.8.2022 Krajský súd v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 365/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
JUDr. Katarína Kochan Morová 26.8.2022 Okresný súd Banská Bystrica Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 367/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
JUDr. Katarína Petráň Vinczeová 31.8.2022 Okresný súd Rimavská Sobota Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 369/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
JUDr. Vladimíra Slobodová 9.9.2022 Okresný súd Bratislava V Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 371/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
JUDr. Alena Antalová 12.9.2022 Krajský súd v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 372/2022 zo dňa 14. decembra 2022 – žiadosti vyhovené
JUDr. Zuzana Lapšanská 28.7.2022 Okresný súd Pezinok Správny súd v Bratislave Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 13. decembra 2022 vzala svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL. M. 18.8.2022 Krajský súd v Bratislave Správny súd v Bratislave Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 15. decembra 2022 vzala svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová 23.8.2022 KS v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 19/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Peter Kvietok 20.9.2022 KS v Banskej Bystrici
Správny súd v Banskej Bystrici
Uznesenie č. 21/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti vyhovené
Mgr. Denisa Slivová 12.12.2022 KS v Žiline  Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 22/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Jana Raganová 3.10.2022 KS v Košiciach Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 23/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Ing. Lenka Figulová 13.10.2022 OS Spišská Nová Ves Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 25/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti vyhovené
Mgr. Monika Hrašnová 13.9.2022 KS v Trnave Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 26/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Zuzana Široká 3.10.2022 KS v Bratislave Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 27/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Ivana Neviďanská 3.10. 2022 KS v Bratislave Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 28/2023 zo dňa 18. januára 2023 – žiadosti nevyhovené
JUDr. Petra Vysaníková 3.1.2023 Krajský súd v Košiciach Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 38/2023 zo dňa 14. februára 2023 - žiadosti vyhovené
JUDr. Dana Bystrianská 27.1.2023 Krajský súd v Košiciach Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 39/2023 zo dňa 14. februára 2023 - žiadosti vyhovené
JUDr. Darina Štoffová 7.12.2022 hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 80/2023 zo dňa 14. marca 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Peter Molčan 27.2.2023 dočasne pridelený na výkon funkcie predsedu Správneho súdu v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 81/2023 zo dňa 14. marca 2023 – žiadosti vyhovené
Mgr. Andrej Maukš 2.9.2022 Okresný súd Veľký Krtíš Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 83/2023 zo dňa 14. marca 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Miroslava Körtvélyová 18.8.2022 Okresný súd Michalovce Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 85/2023 zo dňa 14. marca 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Peter Vrbjar 20.6.2022 dočasne pridelený na výkon funkcie predsedu OS Piešťany Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 87/2023 zo dňa 14. marca 2023 – žiadosti nevyhovené
Mgr. Gabriela Žabková 21.9.2022 Okresný súd Bratislava III Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 89/2023 zo dňa 14. marca 2023 – žiadosti nevyhovené
JUDr. Ina Šingliarová 10.10.2022 Okresný súd Bratislava V Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 91/2023 zo dňa 14. marca 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Jeannette Hajdinová 27.2.2023 Krajský súd v Bratislave Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 106/2023 zo dňa 15. marca 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Roman Lajoš 21.12.2022 Okresný súd Bardejov Správny súd v Košiciach Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 23. marca 2023 vzal svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD. 10.10.2022 OS Trnava Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 111/2023 zo dňa 18. apríla 2023 – žiadosti vyhovené
Mgr. Pavel Ištók 4.11.2022 OS Piešťany Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 113/2023 zo dňa 18. apríla 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Zuzana Korčeková 14.12.2022 OS Bratislava II Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 115/2023 zo dňa 18. apríla 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Daniela Uhríková 16.12.2022 OS Bratislava I Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 117/2023 zo dňa 18. apríla 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Ing. Matúš Škarbala 23.1.2023 Hosťujúci sudca pre obvod KS v Banskej Bystrici Správny súd v Banskej Bystrici Uznesenie č. 119/2023 zo dňa 18. apríla 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Zuzana Berežná 16.2.2023 OS Prešov Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 216/2023 zo dňa 18. mája 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Andrea Daráková 24.2.2023 OS Bardejov Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 218/2023 zo dňa 18. mája 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Lucia Kallová 26.1.2023 OS Stará Ľubovňa Správny súd v Košiciach  Uznesenie č. 220/2023 zo dňa 18. mája 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Lucia Tóth 16.12.2022 OS Bratislava IV Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 224/2023 zo dňa 18. mája 2023 – žiadosti vyhovené
Mgr. Helena Marcinkechová 14.11.2022 OS Dunajská Streda Správny súd v Bratislave  Uznesenie č. 226/2023 zo dňa 18. mája 2023 – žiadosti vyhovené
Mgr. Róbert Bardač PhD. 10.8.2022 Mestský súd Bratislava IV Správny súd v Bratislave Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 19. júna 2023 vzal svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Mária Moskvičová, PhD. 23.12.2022 Mestský súd Bratislava IV Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 280/2023 zo dňa 21. júna 2023 – žiadosti nevyhovené