Vybavené žiadosti sudcov o preloženie na Správny súd za rok 2023

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Radovan Turčík 27.6.2023 KS Košice Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 389/2023 zo dňa 19. októbra 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Pavol Tkáč 30.6.2023 KS Košice Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 391/2023 zo dňa 19. októbra 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Tatiana Sabadošová 27.6.2023 KS Košice Správny súd v Košiciach Uznesenie č. 444/2023 zo dňa 16. novembra 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M. 23.6.2023 KS v Bratislave Správny súd v Bratislave Uznesenie č. 466/2023 zo dňa 12. decembra 2023 – žiadosti vyhovené