Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2015

 
  Meno a 
priezvisko
Dátum 
podania žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
           
  JUDr. Arpád Pastorek 20.06.2014 OS Levice OS Komárno 26. január 2015
Uznesenie č. 385
Žiadosti vyhovené
 
  Mgr. Marek Mikulčík 01.12.2014 OS Prievidza OS Pezinok 26. január 2015
Uznesenie č. 387
Žiadosti vyhovené

 
  JUDr. Mgr. Monika Dubjel 26.03.2014 OS Spišská
Nová Ves
OS Košice I, alternatívne OS* Košice II 23. február 2015
Uznesenie č. 410
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Ingrid Daxner 05.01.2015 OS Pezinok OS Bratislava II listom z 18. februára 2015 zobrala svoju žiadosť späť
 
  JUDr. Martina Líšková 12.02.2015 OS Topoľčany OS Bratislava I 30. marca 2015
Uznesenie č. 441
Žiadosti nevyhovené
 
  JUDr. Ľubov Vargová 02.03.2015 OS Vranov nad Topľou OS Humenné listom z 27. marca 2015 zobrala svoju žiadosť späť
 
  Mgr. Martin Štubniak 04.03.2015 OS Námestovo OS Žiar nad Hronom 30. marca 2015
Uznesenie č. 428
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Zuzana Štubniaková Kochanová 04.03.2015 OS Žiar nad Hronom OS Zvolen 30. marca 2015
Uznesenie č. 427
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Renáta Mihalíková 17.07.2014 OS Piešťany OS Topoľčany 27. apríla 2015
Uznesenie č. 469
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Karol Posluch 20.04.2015 OS Bratislava V OS Bratislava III 28. septembra 2015
Uznesenie č. 531
Žiadosti vyhovené
 
  Mgr. Božena Csibrányiová 27.05.2015 OS Nitra OS Nové Zámky 28. septembra 2015
Uznesenie č. 532
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Tomáš Michálek 09.06.2015 OS Bratislava III OS Pezinok 28. septembra 2015
Uznesenie č. 533
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Denisa Cviková 17.06.2015 OS Nové Zámky OS Bratislava I 28. septembra 2015
Uznesenie č. 534
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Zuzana Singerová 29.06.2015 OS Galanta OS Nitra 28. septembra 2015
Uznesenie č. 535
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Martina Líšková 26.08.2015 OS Topoľčany OS Bratislava I 28. septembra 2015
Uznesenie č. 536
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Peter Rajňák 23.06.2015 OS Pezinok OS Nové Zámky 19. október 2015
Uznesenie č. 551
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Jana Zuzan 11.12.2015 OS Levice OS Žiar nad Hronom
18. december 2015,
Uznesenie č. 600
Žiadosti vyhovené
 
           * OS - Okresný súd
** KS - Krajský súd